Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."
Dnešní svátek: sv. Petr Damiani

Archív ohlášek farnosti

Neděle 29. dubna 2018

Slavíme 5. neděli velikonoční.

V tomto týdnu slavíme:

Májové pobožnosti v našem kostele budou: každý den po ranní mši sv. a před večerní mši sv. v 18 hod. V neděli bude májová v 17 hod. Rozpis májových v okolních kaplích najdete v životě farností a na nástěnce v kostele.

Naši biskupové doporučují, aby se jednotlivé farnosti zasvětily Bohu skrze Neposkvrněné srdce Panny Marie. V naší farnosti toto zasvěcení bude první víkend v červnu. Předcházet k tomu bude 5titýdenní příprava. Na každý týden můžete dostávat konkrétní návrh, jak se můžete připravovat. V dnešním ŽF je vložen první dvojlist s podrobnostmi. Věnujte tomu pozornost.

Pozor! V sobotu 5. května bude večerní mše sv. mimořádně už v 17.30 hod.

V 19 hod. bude koncert křesťanské kapely Adorare. Spoluúčinkovat bude schola z CZŠ Zlín a začínající kapela mladých.

Příští neděli 6. května se koná tradiční zlínská pouť k oslavě našich patronů sv. Filipa a Jakuba.

Prosíme o napečení buchet a drobného občerstvení do farních stánků a klubu Pod Kánoí. Přinášet můžete od soboty před večerní mší sv. od 17 hod. do Klubu Pod Kánoí nebo pak v neděli během dopoledne.

Nezapomeňte také už předem pozvat na poutní mše svaté, na nedělní odpolední program i na sobotní koncert své sousedy, známé i své příbuzné, kteří bydlí i mimo Zlín.

V květnu začneme přípravu na biřmování. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii nebo na farním webu. Přihlašujte se prosím do 13. května. Také nabízíme přípravu těm, kteří již dříve svátost biřmování přijali, ale až nyní si uvědomují, že v té době nebyli duchovně zralí, můžete si také vzít přihlášku.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz