Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení."
Dnešní svátek: sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi

Archív ohlášek farnosti

Neděle 22. dubna 2018

Slavíme 4. neděli velikonoční.

Minulou neděli se při sbírce na Sýrii vybralo 135 016,- Kč. Upřímné díky vám všem, kteří jste přispěli.

Všechny ministranty a kluky do 15 let zveme na Ministrantskou víkendovku, která bude od 11.-13. května. Přihlašujte se nejpozději do 6. května. Více informací a přihlášky najdete v sakristii a na faře.

V pondělí 23.4 zveme maminky s malými dětmi v 10:00 na mši svatou do kaple na Regině

V pondělí večer bude sloužit studentskou mši svatou o. Libor Churý, téma mše je Evangelizace slovem i životem. Po studentské v 19:30 bude na faře druhé setkání Společenství mladých

Ve středu 25.4 v 17:00 se bude v náboženství pro dospělé probírat starozákonní kniha Ester (o. Jan).

Děkanát Zlín vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici děkanátní účetní. Více informací naleznete na nástěnce v předsíni kostela nebo se můžete informovat ve farní kanceláři.

V květnu začneme přípravu na biřmování. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii nebo na farním webu. Přihlašujte se prosím do 13. května.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz