Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte."
Dnešní svátek: sv. Petr Damiani

Archív ohlášek farnosti

Neděle 22. dubna 2018

Slavíme 4. neděli velikonoční.

Minulou neděli se při sbírce na Sýrii vybralo 135 016,- Kč. Upřímné díky vám všem, kteří jste přispěli.

Všechny ministranty a kluky do 15 let zveme na Ministrantskou víkendovku, která bude od 11.-13. května. Přihlašujte se nejpozději do 6. května. Více informací a přihlášky najdete v sakristii a na faře.

V pondělí 23.4 zveme maminky s malými dětmi v 10:00 na mši svatou do kaple na Regině

V pondělí večer bude sloužit studentskou mši svatou o. Libor Churý, téma mše je Evangelizace slovem i životem. Po studentské v 19:30 bude na faře druhé setkání Společenství mladých

Ve středu 25.4 v 17:00 se bude v náboženství pro dospělé probírat starozákonní kniha Ester (o. Jan).

Děkanát Zlín vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici děkanátní účetní. Více informací naleznete na nástěnce v předsíni kostela nebo se můžete informovat ve farní kanceláři.

V květnu začneme přípravu na biřmování. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii nebo na farním webu. Přihlašujte se prosím do 13. května.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz