Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Pán ať řídí vaše srdce k Boží lásce a k tomu, abyste byli trpěliví tak, jako byl Kristus."
Dnešní svátek: sv. Kateřina Švédská

Archív ohlášek farnosti

Neděle 25. března 2018

Slavíme Květnou neděli

Dnes v 15:00 bude křížová cesta v přírodě. Sraz bude na konečné trolejbusu pod sportovní halou. V 17:00 bude křížová cesta i zde v kostele pro ty, kteří mají problémy s chůzí. Pak bude vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní, až do večerní mše svaté bude taktéž příležitost k svátosti smíření.

Mladí pracující zvou další mladé na nedělní křížovou cestu v 17:00 v našem kostele. Chcete-li se zapojit, přijďte v 16:50 do sakristie.

Zkouška scholy na velikonoční třídenní bude dnes v 17:00 na faře. Všichni jste srdečně zváni. Další rozpis zkoušek najdete na nástěnkách.

V úterý bude také večerní mše svatá v 18:30.

Nácviky ministrantů na velikonoční obřady budou ve středu po večerní mši svaté v 19:15 a v pátek a v sobotu v 8:30 v kostele. Zveme i všechny nové zájemce o ministrování.

Mimořádná příležitost ke svátosti smíření bude ještě od pondělí do středy dopoledne od 9:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 17:00. Jmenovitý rozpis na jednotlivé dny je na nástěnce v předsíni kostela.

Prosíme zvláště různá společenství (ale i jednotlivce), aby se v sakristii zapsali k adoraci u Božího hrobu. Adorace bude od konce velkopátečních obřadů až do začátku obřadů vzkříšení.


V týdnu slavíme:

Zelený čtvrtek

Den ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství

Mše svatá bude v 18:00, s umýváním nohou na památku Poslední večeře. Po mši svaté bude Nejsvětější Svátost Oltářní přenesena do Getsemanské zahrady. Kostel bude otevřený do 22:00 k soukromé adoraci.

Velký pátek

Den utrpení a umučení Páně; den přísného postu a újmy na jídle

V 7:30 se koná společná modlitba breviáře. V 15:00 pak pobožnost křížové cesty a v 18:00 Velkopáteční obřady. Po celou noc bude otevřen boční vchod do kostela k bdění u Božího hrobu. Vzadu na nástěnce bude rozpis skupin. Sbírka u Božího hrobu bude poslaná na opravu kostela Božího hrobu v Jeruzalémě.

Bílá sobota

Církev bdí na modlitbách u Božího hrobu; doporučuje se také zachovat posvátný půst až do obřadu Vzkříšení

V 7:30 společná modlitba breviáře, poté až ve 20:00 Vigilie Zmrtvýchvstání Páně se křtem 9 dospělých a 2 první svatá přijímání.

Neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Koná se sbírka na kněžský seminář v Olomouci. Na závěr každé mše svaté bude žehnání pokrmů.

Velikonoční pondělí

Mše svaté pouze v 7:00, 8:30 a v 18:30. Nebude v 10:00 ani v 11:30.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz