Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: 'Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat'."
Dnešní svátek: sv. Marina

Archív ohlášek farnosti

Neděle 28. ledna 2018

Dnes je čtvrtá neděle v mezidobí.

Svátky v tomto týdnu:

Připomínáme naši farní duchovní obnovu na Hostýně od 9. do 11. března. Téma: „Farnost jako společenství“. V sakristii i na stojanech v kostele jsou přihlášky, které vyplněné přineste co nejdříve do sakristie nebo do farní kanceláře.

Centrum pro rodinu pořádá kurz "Výchova dětí do 10 let". Jedná se o deset setkání. První bude v pondělí 5. února od 17:00 do 18:30 v prostorách CPR. Vizte plakátek na nástěnce.

Děkanát Zlín vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici děkanátní účetní. Více informací naleznete na nástěnce v předsíni kostela, na stránkách ŘKF svatého Filipa a Jakuba Zlín a v posledním čísle Života farnosti. Písemné přihlášky poslat, nebo odevzdat do 8. února

Všechny události najdete v týdenním programu farnosti, který se nachází vzadu v kostele a na nástěnce před kostelem.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz