Kalendář akcí a událostí farnosti

únor 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1středa 4. týdne v mezidobí
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + kněze našich farností

 • 16:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  Za dar síly a trpělivosti všem nemocným.

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + Ludmilu Štěpánovou,manžela a * a+ rodinu

2Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + Václava Svobodu, + bratra a rodiče, za + Alenu Morbícerovu, celou rodinu a + Marii Hlaváčovou

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + rodinu Strakovu a Janásovu

3sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + rodiny Kolářovu, Šalenovu, Vávrovu a Šintálovu

 • 12:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 12:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  pohřeb: Jana Perůtková

 • 14:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  pohřeb: Řehůřková

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + rodiče Bártkovy a za rodinu Bártkovu a Chludovu

4sobota 4. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + rodinu Filipovu s prosbou o Boží požehnání

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  na poděkovaní za život Jarmily Glabazňové, její rodinu s prosbou o požehnání do dalších let

55. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za farníky a dárce na kostel

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za živ. a + rodinu Bartkovu a Vrtkovu, poděkování za 60 let života a prosba o požehnání, ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého do dalších let

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + manžele Antonína a Martu Plevovy, + manžele Klinkovské a *  rodiny Plevovu a Drábkovu

 • 11:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za Lukáše Hájka

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  na poděkování Bohu za dar zdraví a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro * rodinu

6sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za rodinu Ježkovu a Gajdošovu s prosbou o Boží požehnání

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  na úmysly studentů a komunity Cenacolo

7úterý 5. týdne v mezidobí
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + Marii a Vladimíra Strýčkovy, a za Ducha sv. pro * rodinu.

8sv. Jeronýma Emiliániho
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + Jarmilu a Aloise Vaculčíkovy a dar víry a Ducha sv. pro * rodinu

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  pohřeb: Marie Vodáková (1932)

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + kněze 

9čtvrtek 5. týdne v mezidobí
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + rodiče Bětíkovy, Polešovské, Slovákovy, s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro * rodinu

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  mše sv. na Burešově

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + rodiče Romana a Ludmilu Fischerovy

10sv. Scholastiky, panny
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + Richarda Austa

 • 11:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  pohřeb: Milada Juříková (1932)

 • 13:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 13:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  pohřeb: Rudolf Maňas 

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + Františka Patáka, rodiče z obou stran a * rodinu

11Panny Marie Lurdské, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + rodiny Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Jurákovu, Hnilicovu, Bobálovu, Hrůzovu, Mackovu, a +++

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + rodinu syna Miroslava

126. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + členy společenství Živého růžence ze Zlína

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  na poděkování za dar života a křtu dcery Kateřiny s prosbou o požehnání a ochranu Panny Marie

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + rodinu Černou

 • 11:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + Jaroslava Šulu a jeho syna Marka

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + rodiče Antonína a Alžbětu Turínovy

13pondělí 6. týdne v mezidobí
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + rodinu Šedivou, Valouškovu a Sytařovu

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  na úmysly studentů a komunity Cenacolo

14úterý 6. týdne v mezidobí
15středa 6. týdne v mezidobí
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + Vladimíra Strýčka, dar víry a ducha sv. pro * rodinu

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  Pohřební mše svatá Jaroslav Vacula 1942

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za lidi na okraji společnosti a bez domova

16čtvrtek 6. týdne v mezidobí
17sv. Alexia a druhů, řeholníků
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za živé a zemřelé lidi bez domova a za ohroženou mládež

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + rodiče Karla a Miladu Zuzaníkovy, + bratra Karla,+ babičku Marii Juránkovou a * rodinu.

 • 19:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 19:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za mládež v děkanátu

18sobota 6. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
197. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + Josefa Vlčka, rodiče a sestry s prosbou o Boží požehnání pro rodinu

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za Danielu Buriánkovou, manžela, syna a * rodinu

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + rodinu Viceníkovu a Máčalovu, za * a + rodinu Potáčkovu a Blahutkovu

 • 11:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za *a+ rodinu Blechovu,Gajdošíkovu,a Mironovovu

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  na úmysl dárce

20pondělí 7. týdne v mezidobí
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + členy rodiny Paciorkovy a Vrbíkovy

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  na úmysly studentů a komunity Cenacolo

21sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + Františku Čelůstokovou, jejího + manžela a dar víry pro * rodinu

22Popeleční středa
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za SVP Domek

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za Boží pomoc na cestě obrácení během letošní postní doby

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + Zdeňka Mikela a živ. a + rodinu

23čtvrtek po Popeleční středě
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + Marii Kopečnou, manžela, rodiče , sourozence, vnuka Karla a * rodinu

 • 14:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  pohřeb:

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  na poděkování za dar života syna Petra Šafránka s prosbou o dar víry a ochranu Panny Marie

24pátek po Popeleční středě
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za+ rodiče Holubovy,+ prarodiče z obou stran a+++

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  pohřeb: Vlasta Prokopová (1926)

 • 13:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 13:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  pohřeb: Antonie Mališková

 • 14:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  pohřeb: Krejčí

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  na poděkování za dar života a křtu manžela Martina s prosbou o požehnání a ochranu Panny Marie

25sobota po Popeleční středě
261. NEDĚLE POSTNÍ
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + Jiřího a Věru Kadlčákovy, jejich + rodiče a * rodiny Kašíkovu a Dvořákovu a Kadlčákovu

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za nemocnou dceru, synovce a další nemocné příbuzné

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + manžela Jaroslava, + rodiče z obou stran a +++

 • 11:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  na poděkování za 76 let života, s prosbou za dar víry a pokoje do dalších let

 • 16:00 Křížová cesta
  KŘÍŽOVÁ CESTA
  • 16:00 - 16:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  Křížová cesta

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za farníky a dárce na kostel

27pondělí 1. postního týdne
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za dar rozlišování a důvěry v Pana Ježíše pro manžela a za Boží požehnání pro celou rodinu

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  na úmysly studentů a komunity Cenacolo

28úterý 1. postního týdne
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + Antonína Pelánka, manželku Marii a dvoje rodiče