Kalendář akcí a událostí farnosti

Prosinec 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za nemocnou osobu

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00 - 18:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  adorace + svátost smíření

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za  * a + kněze

2sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
31. NEDĚLE ADVENTNÍ
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + rodiče Omelkovy, Uhlíkovy, Kadlčákovy a * rodinu Uhlíkovou a +++

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + rodiče Hnilovy a+ děti, za + Karla Graube o ochranu a pomoc Boží pro * rodinu

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za uzdravení v rodině a za * a + rodinu Potáčkovu a Blahutkovu

 • 11:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:30 - 12:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za farníky a dárce na kostel

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00 - 18:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  adorace + svátost smíření

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + Marii Mačkovou, + Ludmilu Odvárkovou a * a + rodiny

4sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
5úterý 1. adventního týdne
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za vzájemné odpuštění a dobrý úmysl dárce

6sv. Mikuláše, biskupa
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za dceru Helenu a rodinu Vaňharovu

 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 16:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za pracovníky Charity

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  na poděkování za dar života, za vnuka Pavlíčka Šafránka s prosbou o dar víry a ochranu Panny Marie

7sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za Johanku Frolkovou, s poděkováním za dar života, za rodiče, sourozence a širokou rodinu

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + členy Společenství živého růžence ze Zlína

8Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
9sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + rodinu Olšanovu,Kvasnicovu a +++

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za Čestmíra a Milana Tomášovi a jejich rodiny

102. NEDĚLE ADVENTNÍ
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + rodiče, + děti a + vnuka

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za zemřelé manžele Bobálovy, nemocnou osobu a živou rodinu

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za Boži požehnání pro Věru Čechalovou a její rodinu

 • 11:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:30 - 12:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  na poděkování za přijaté dary a milosti s prosbou o Boží požehnání pro rodinu Slámovu

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00 - 18:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  adorace + svátost smíření

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za farníky a dárce na kostel

11sv. Damasa I., papeže
12Panny Marie Guadalupské
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život

13sv. Lucie, panny a mučednice
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + rodinu Šenkeříkovu, Ščuglíkovu a Stuchlíkovu

 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za klienty Naděje

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za klienty Alzheimercentra

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za klienty Hvězdy

 • 13:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 13:00 - 13:40
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  Pohřeb: Hedvika Kolaříková (1931)

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  na poděkování za 30 let společného života s prosbou o Boží požehnání do dalších let pro rodinu Genzerovu

14sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
15pátek 2. adventního týdne
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za nemocnou osobu

 • 14:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:00 - 14:40
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  Pohřeb: Drahomíra Buchtová (1932)

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00 - 18:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  adorace + svátost smíření

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + Irenu Vojtkovou a * rodinu

16sobota 2. adventního týdne
173. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete)
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + rodinu Ordeltovu, Kutrovu, Malinovu a Dalajkovu

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za farníky a dárce na kostel

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za dary Ducha Svatého pro svatého Otce, s poděkováním za jeho život a službu

 • 11:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:30 - 12:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + rodiče Šustkovy a* rodinu

   

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00 - 18:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  adorace + svátost smíření

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + rodinu Palíškovu a za zdárnou operaci dcery

1818. prosince
1919. prosince
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + rodiny syna Miroslava

2020. prosince
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  na úmysl dárce

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + Rudolfa Šimurdu a Boží ochranu pro * rodinu

2121. prosince
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + rodiny dcery Marie a jejích dětí

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za nemocnou dceru Zuzanu a jejího manžela Jiřího s prosbou o Boží pomoc

2222. prosince
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + rodiny syna Jana

 • 13:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 13:00 - 14:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  pohřeb: Marie Olejníková (1932)

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00 - 18:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  Adorace + svátost smíření

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + rodiče, manžela Jaromíra a * a + rodinu

2323. prosince
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + rodinu z obou stran

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + Marii Konečnou, rozenou Kratochvílovou

244. NEDĚLE ADVENTNÍ, Štědrý den
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + rodinu Mazochovu a +++

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + rodinu Hrubou, Konečnou, Burietovou a Ševčíkovou a +++

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za* a+ rodinu Gurskou a Poláškovou

 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 16:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za požehnání pro rodiny naší farnosti

 • 22:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 22:00 - 23:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za obyvatele města Zlína

25Narození Páně
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za zemřelé rodiče Zapletalovy a Strakovy

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + rodinu Hnilicovu, Pavlíčkovu a Halbsgutovu

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  na poděkování za dar života a křtu s prosbou o Boží požehnání pro rodinu

 • 11:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:30 - 12:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  Za + Amálii Šimurdovou

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za dceru Zuzanu

26sv. Štěpána, prvomučedníka
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + rodiny Šintálovu, Kolářovu a Šalenovu s prosbou o Boží požehnání

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + rodinu Baránkovu a Vojtáskovu a za +++

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + Karla, Vlastu a Kateřinu Perutkovi a +++ a Boží ochranu pro * rodinu

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  na poděkování za * rodinu, její obrácení a spásu

27sv. Jana, apoštola a evangelisty
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  na poděkování za dar života dcery Kristýny a Boží požehnání

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  pohřeb: Ludvík Kulička (1928)

 • 12:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 12:00 - 13:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  pohřeb: Božena Trtková (1944)

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + maminku Ludmilu a jeji sestru Marii a za celou jejich rodinu

28sv. Mláďátek, mučedníků
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  Za *a+ rodinu Mazochovu a přátele a +++

 • 13:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 13:00 - 14:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  pohřeb: Eliška Talášková (1936)

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + tatínka a dědečka Zdenka Machů a dar zdraví a Boží ochranu pro rodinu Polaštíkovu

29sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  na poděkování za dar křtu

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00 - 18:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + rodiče, bratra Františka a * a + rodinu

30sobota oktávu Narození Páně
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + manžela a Boží pomoc a ochranu pro celou * rodinu

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  poděkování za vzácné přátele, jejich nezištnou pomoc a podporu s prosbou o Boží požehnání pro ně a jejich rodiny.

31Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + Františka Minaříka, * rodinu a +++

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za Boží požehnání, pevnou víru a lásku k Bohu pro vnuky a vnučky a +++

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + rodiny Piknovu, Vranovu, Hrnčířovu a Veselou

 • 11:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:30 - 12:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  poděkování Hospodinu za jeho lásku, věrnost a péči s prosbou o Jeho požehnání pro naši rodinu i v novém roce.

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  na poděkování za přijaté milosti v uplynulém roce