Půst 2022

Půst 2022

 
Základní význam doby postní
postní doba Zlín

Postní doba je zaměřena k přípravě na slavení Velikonoc. Liturgie doby postní připravuje katechumeny, jejich postupným uváděním do křesťanského života, i věřící, připomínáním křtu a pokáním, na slavení velikonočního tajemství. 

V postní době naslouchají věřící horlivěji než jindy Božímu slovu a věnují se modlitbě. Tak se pro ně postní doba stává přípravou na slavení velikonočního tajemství, a to jednak zvláště připomínáním křtu nebo přípravou na jeho přijetí, jednak pokáním. Tento dvojí ráz postní doby ať je v liturgii a v liturgické katechezi postaven do plného světla. (...) Pokání postní doby nemá být jen vnitřní a individuální, ale také zevní a společenské. Kající praxi je třeba podporovat podle možností naší doby i různých zemí a podle životních podmínek věřících.

Doba postní trvá od Popeleční středy až do začátku mše na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek. Od začátku postní doby až do velikonoční vigilie se neříká Aleluja. Středa, kterou začíná postní doba, je všude dnem postu (podle Kodexu kanonického práva se jedná o půst zdrženlivosti masa, kterým je vázán každý křesťan starší 14 let a půst újmy, kterým jsou vázání všichni ve věku 18-60 let);  v ten den jsou věřící označováni popelem. Neděle této doby se nazývají: 1., 2., 3., 4., 5. neděle postní. Šestou nedělí začíná Svatý týden, říká se jí "Květná (pašijová) neděle". Svatý týden je zaměřen na Kristovo utrpení po jeho mesiánském vjezdu do Jeruzaléma. Na Zelený čtvrtek ráno slaví biskup mši spolu se svými kněžími a světí při ní oleje a křižmo.

(Dokumenty Sacrosanctum concilium, čl. 109–110; Všeobecná ustanovení o liturgickém roku a kalendáři, č. 27–31)
 •  
  Postní aktivita pro jednotlivce

  Tato postní aktivita je určena všem dospělým (jednotlivcům, rodinám, společenstvím) ve farnosti a volně navazuje na témata synodálního procesu ve farnostech.

  Na každý postní týden je k dispozici kartička s náměty k přemýšlení a sebereflexi v duchu hlavních úkolů církve. Tyto náměty pak mohou vést k výzvám a následně ke konkrétním krokům, jak je realizovat ať už v postní době, nebo v následujících dnech, měsících, letech… Na zadní straně kartičky je prostor pro vlastní poznámky, inspiraci, předsevzetí, nápady, myšlenky… Z námětů můžete vybírat dle svých potřeb, můžete se věnovat jen jednomu nebo vybrat ty, které vás oslovily a cítíte, že by bylo dobré se nad nimi zamyslet.

  Odkaz na bližší informace a karty ke stažení

   

 •  
  Postní aktivita pro rodiny
  Postní aktivita 2022 pro rodiny

  Tato postní aktivita nabízí v duchu encykliky papeže Františka „Laudato si“ podněty pro rozjímání nad způsoby, jak společně pečovat o Zemi – náš domov a praktické návrhy, jak postní „změnu smýšlení” v tomto duchu vnést do života.

  Symbolem letošní postní aktivity pro rodiny je kříž - symbol bolesti, smrti, ale také daru života. Bůh nám smrtí svého Syna dává život. Na začátku postní doby tedy vidíme mrtvé dřevo kříže, které ale našim společným snažením do Velikonoc „rozkvete“.

  Rodiny dostanou na každý týden kartičku s citátem z encykliky „Laudato si“. K tomu si mohou stanovit výzvu, kterou se pokusí plnit. A v neposlední řadě se mohou všichni její účastníci každý den spojit v modlitbě na úmysl spojený s tímto tématem. Pokud se rodinám podaří úkoly plnit, přišpendlí na kříž kytičku, která bude připomínat jejich snahu.

   

  kartičky 1. týden – 1. neděle postní

  1. týden - seznam výzev

  kartičky 2. týden – 2. neděle postní

  kartičky 3. týden – 3. neděle postní

  kartičky 4. týden – 4. neděle postní

  kartičky 5. týden – 5. neděle postní

  kartičky 6. týden – 6. neděle postní

 • SPAM deníky 

  Tento SPAM deník může být také letos v době postní po následujících 40 dní pomůckou k tomu, aby se tvůj čas s Bohem stal prioritou číslo 1. Věříš, že i dnes Bůh mluví? Věříš, že Jeho Slovo (Bible) může mluvit do konkrétních situací tvého života a má moc změnit i tvůj život? Zkus to! Pro zájemce k dostání za doporučený příspěvek 100 Kč v sakristii, na faře nebo ve Veni.

  motivační videa z loňského roku :-)

   

 •  
  Postní almužna

  Pokladničky jsou k dispozici v kostele.

  https://www.postnialmuzna.cz/

 •  
  Postní kapky

  postní kapky 2022

  "Postní kapky" jsou každodenní inspirace, které mohou "osvěžit" tvůj život. Tentokrát na téma Postní cesta a láska v rodině.
  • Liturgická modlitba pro daný den
  • Liturgická čtení a promluva
  • Citáty papeže Františka o rodině
  • Postní impulzy biskupa Josefa Nuzíka o rodině
  • Amoris laeticia
  • Fotocitáty
  • Zpovědní zrcadla ke zpytování svědomí
   
  Prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu, SMS nebo webové stránce můžeš každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky.cz Věříme, že Ti tyto impulzy pomohou dobře prožít postní dobu a dobře se připravit na přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky.
 •  
  Další postní nabídky