Postní doba 2024

Postní doba 2024

 •  
  Základní význam doby postní
  postní doba Zlín

  Postní doba je zaměřena k přípravě na slavení Velikonoc. Liturgie doby postní připravuje katechumeny, jejich postupným uváděním do křesťanského života, i věřící, připomínáním křtu a pokáním, na slavení velikonočního tajemství. 

  V postní době naslouchají věřící horlivěji než jindy Božímu slovu a věnují se modlitbě. Tak se pro ně postní doba stává přípravou na slavení velikonočního tajemství, a to jednak zvláště připomínáním křtu nebo přípravou na jeho přijetí, jednak pokáním. Tento dvojí ráz postní doby ať je v liturgii a v liturgické katechezi postaven do plného světla. (...) Pokání postní doby nemá být jen vnitřní a individuální, ale také zevní a společenské. Kající praxi je třeba podporovat podle možností naší doby i různých zemí a podle životních podmínek věřících.

  Doba postní trvá od Popeleční středy až do začátku mše na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek. Od začátku postní doby až do velikonoční vigilie se neříká Aleluja. Středa, kterou začíná postní doba, je všude dnem postu (podle Kodexu kanonického práva se jedná o půst zdrženlivosti masa, kterým je vázán každý křesťan starší 14 let a půst újmy, kterým jsou vázání všichni ve věku 18-60 let);  v ten den jsou věřící označováni popelem. Neděle této doby se nazývají: 1., 2., 3., 4., 5. neděle postní. Šestou nedělí začíná Svatý týden, říká se jí "Květná (pašijová) neděle". Svatý týden je zaměřen na Kristovo utrpení po jeho mesiánském vjezdu do Jeruzaléma. Na Zelený čtvrtek ráno slaví biskup mši spolu se svými kněžími a světí při ní oleje a křižmo.

  (Dokumenty Sacrosanctum concilium, čl. 109–110; Všeobecná ustanovení o liturgickém roku a kalendáři, č. 27–31)

 •  
  Ignaciánský examen

  Aplikace „Ignaciánský examen“ nabízí podporu v modlitbě examenu, tradiční ignaciánské modlitbě s více než 500-letou tradicí. Víc než 30 různých examenů pomůže láskyplnému reflektivnímu pohledu na právě uplynulý den. Aplikace umožňuje výběr z tematicky různých examenů, které umožní vidět Boží přítomnost v běžné dni.

  Cílem a smyslem této modlitby je naučit se vidět a vnímat Boží přítomnost v našem běžném životě, v uplynulém dni. Jako se vztah s přítelem buduje sdílením života, radostí i trápení, tak se vztah s Bohem buduje tím, že s ním sdílíme radosti i starosti dne. Právě tomu nás učí ignaciánský examen.

  V této modlitbě se člověk na konci dne dívá na uplynulý čas a spolu s Bohem reflektuje vzájemný vztah. Nejedná se o cvičení z morálky, o hledání vlastních chyb nebo selhání, ale o připomínku Božích doteků v uplynulém dni, Božího volání a toho, zda a jak jsme na ně odpověděli. Pojmenovávání vlastních postojů a emocí, dynamik vztahu s Bohem, vede k prohloubení společenství s Ním a učí nás porozumět tomu, jakým jazykem s námi On sám mluví v našem běžném dni. K dispozici je varianta tak na Android jak na IOS

  Kartičky s modlitbami examenu v tištěné podobě jsou k dispozici v kostele.

  Aplikace pro Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.jesuit.examen

  Aplikace pro Apple: https://apps.apple.com/cz/app/ignaci%C3%A1nsk%C3%BD-examen/id1589449136

 •  
  Postní aktivita pro rodiny s dětmi - Popcorn s Ježíšem

   

   

  https://www.youtube.com/watch?v=P6sFLWHdg18

   

   

  Podobně jako v adventu využijeme pro rodiny ve farnosti aktivitu o. Romana Vlka s názvem Popcorn s Ježíšem. Součástí jsou videa (na každý postní den jedno), série kartiček a obrázek k doplnění tajenky. Díky té je potom možné zapojit se do soutěže ve Vlčím doupěti. Děti, které se do aktivity zapojí, mohou pak v kostele každou neděli hodit do krabice na popcorn za každý den jednu kuličku z papíru a sledovat, jak se tvrdá zrna proměňují ve velkou dobrotu. :-)

   

   

 •  
  SPAM deníky

  Tento SPAM deník může být také letos v době postní po následujících 40 dní pomůckou k tomu, aby se tvůj čas s Bohem stal prioritou číslo 1. Věříš, že i dnes Bůh mluví? Věříš, že Jeho Slovo (Bible) může mluvit do konkrétních situací tvého života a má moc změnit i tvůj život? Zkus to! Pro zájemce k dostání za doporučený příspěvek 100 Kč v sakristii, na faře nebo ve Veni.

  motivační videa z minulých let :-)

   

 •  
  Postní almužna

   

  Pokladničky jsou k dispozici v kostele.

  https://www.postnialmuzna.cz/

 
Postní kapky

 

Prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu, SMS nebo webové stránky můžete každý den dostat krátké inspirace. Obsah si můžete prohlédnout na www.postnikapky.cz.

Aplikace obsahuje:

 • Pobožnost na každý den
 • Liturgická čtení
 • Z exhortace papeže Benedikta XVI. o Božím slově
 • Inspirace o Božím slově
 • Nahrávky postních písní z Kancionálu
 • Křížové cesty
 • Zpovědní zrcadla ke zpytování svědomí
 • další audio, foto i video