Postní doba 2023

Postní doba 2023

 •  
  Základní význam doby postní
  postní doba Zlín

  Postní doba je zaměřena k přípravě na slavení Velikonoc. Liturgie doby postní připravuje katechumeny, jejich postupným uváděním do křesťanského života, i věřící, připomínáním křtu a pokáním, na slavení velikonočního tajemství. 

  V postní době naslouchají věřící horlivěji než jindy Božímu slovu a věnují se modlitbě. Tak se pro ně postní doba stává přípravou na slavení velikonočního tajemství, a to jednak zvláště připomínáním křtu nebo přípravou na jeho přijetí, jednak pokáním. Tento dvojí ráz postní doby ať je v liturgii a v liturgické katechezi postaven do plného světla. (...) Pokání postní doby nemá být jen vnitřní a individuální, ale také zevní a společenské. Kající praxi je třeba podporovat podle možností naší doby i různých zemí a podle životních podmínek věřících.

  Doba postní trvá od Popeleční středy až do začátku mše na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek. Od začátku postní doby až do velikonoční vigilie se neříká Aleluja. Středa, kterou začíná postní doba, je všude dnem postu (podle Kodexu kanonického práva se jedná o půst zdrženlivosti masa, kterým je vázán každý křesťan starší 14 let a půst újmy, kterým jsou vázání všichni ve věku 18-60 let);  v ten den jsou věřící označováni popelem. Neděle této doby se nazývají: 1., 2., 3., 4., 5. neděle postní. Šestou nedělí začíná Svatý týden, říká se jí "Květná (pašijová) neděle". Svatý týden je zaměřen na Kristovo utrpení po jeho mesiánském vjezdu do Jeruzaléma. Na Zelený čtvrtek ráno slaví biskup mši spolu se svými kněžími a světí při ní oleje a křižmo.

  (Dokumenty Sacrosanctum concilium, čl. 109–110; Všeobecná ustanovení o liturgickém roku a kalendáři, č. 27–31)

 •  
  Ignaciánský examen

 •  
  Postní aktivita - S Ježíšem na křížové cestě

  postni_aktivita

 •  
  SPAM deníky

  Tento SPAM deník může být také letos v době postní po následujících 40 dní pomůckou k tomu, aby se tvůj čas s Bohem stal prioritou číslo 1. Věříš, že i dnes Bůh mluví? Věříš, že Jeho Slovo (Bible) může mluvit do konkrétních situací tvého života a má moc změnit i tvůj život? Zkus to! Pro zájemce k dostání za doporučený příspěvek 100 Kč v sakristii, na faře nebo ve Veni.

  motivační videa z minulých let :-)

   

 •  
  Postní almužna

  Pokladničky jsou k dispozici v kostele.

  https://www.postnialmuzna.cz/

 •  
  Postní kapky

  - Pobožnost na každý den
  - Liturgická čtení
  - Z katechezí papeže Františka o modlitbě
  - Inspirace biskupa Antonína Baslera o modlitbě
  - Nahrávky postních písní z Kancionálu
  - Křížové cesty
  - Zpovědní zrcadla ke zpytování svědomí
  - další audio, foto i video
  Prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu, SMS nebo webové stránce můžeš každý den dostat krátké inspirace. Více na postnikapky.cz Věříme, že Ti tyto impulzy pomohou dobře prožít postní dobu a dobře se připravit na přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky.

 •  
  Biblická tria
 •  
  Další postní nabídky
   •