Půst 2021

Půst 2021

 •  
  Základní význam doby postní

  postní doba Zlín

  Postní doba je zaměřena k přípravě na slavení Velikonoc. Liturgie doby postní připravuje katechumeny, jejich postupným uváděním do křesťanského života, i věřící, připomínáním křtu a pokáním, na slavení velikonočního tajemství. 

  V postní době naslouchají věřící horlivěji než jindy Božímu slovu a věnují se modlitbě. Tak se pro ně postní doba stává přípravou na slavení velikonočního tajemství, a to jednak zvláště připomínáním křtu nebo přípravou na jeho přijetí, jednak pokáním. Tento dvojí ráz postní doby ať je v liturgii a v liturgické katechezi postaven do plného světla. (...) Pokání postní doby nemá být jen vnitřní a individuální, ale také zevní a společenské. Kající praxi je třeba podporovat podle možností naší doby i různých zemí a podle životních podmínek věřících.

  Doba postní trvá od Popeleční středy až do začátku mše na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek. Od začátku postní doby až do velikonoční vigilie se neříká Aleluja. Středa, kterou začíná postní doba, je všude dnem postu (podle Kodexu kanonického práva se jedná o půst zdrženlivosti masa, kterým je vázán každý křesťan starší 14 let a půst újmy, kterým jsou vázání všichni ve věku 18-60 let);  v ten den jsou věřící označováni popelem. Neděle této doby se nazývají: 1., 2., 3., 4., 5. neděle postní. Šestou nedělí začíná Svatý týden, říká se jí "Květná (pašijová) neděle". Svatý týden je zaměřen na Kristovo utrpení po jeho mesiánském vjezdu do Jeruzaléma. Na Zelený čtvrtek ráno slaví biskup mši spolu se svými kněžími a světí při ní oleje a křižmo.

  (Dokumenty Sacrosanctum concilium, čl. 109–110; Všeobecná ustanovení o liturgickém roku a kalendáři, č. 27–31)

 •  
  Postní cestička (pro děti do 5. třídy)

  Co potřebuješ: hrací plán, seznam úkolů pro tvou věkovou skupinu, hrací kostku, pastelky a to co je nutné k plnění úkolu, který si vybereš.

  Pravidla hry: Hoď kostkou a podle čísla, které ti padne, zjisti, jaký úkol tě dnes čeká. Vyber si z příslušného rámečku jeden a pokus se ho do večera splnit. Pokud se ti to podaří, vybarvi si v této barvě políčko příslušného dne (viz postní cestička na druhé straně) - začínáš Popeleční středou a putuješ vstříc Velikonocům. Pokud se ti nepodaří úkol splnit, nevadí, políčko zůstane bílé. V případě, že se ti ale podaří splnit úkolů za ten den víc, políčko může být ve více barvách.

  Ke stažení:

  postni_cesta_b_zlin

  postni_cesta_mensi

  postni_cesta_starsi

   

   

 •  
  Biblická pátrání (nejen pro mladé ;-)

  Biblická pátrání Zlín

  Mladý cestovatel Nezbeda se při svých toulkách biblickou krajinou potkal s mnohými postavami, o kterých jsi už taky možná slyšel. Rád by Tě nejen s nimi seznámil. Z rozhovoru jistě poznáš, o koho se jedná, a když budeš při nedělní mši dobře poslouchat, snadno rozluštíš souřadnice, které Tě zavedou k dalším zajímavým lidem či místům. ????

  Každou postní neděli se na webu objeví rozhovor s jednou biblickou postavou, o níž si ověříš určité informace, které Tě zavedou na konkrétní místo ve Zlíně. Před Velikonocemi se pak objeví velká šifra, do níž doplníš informace z jednotlivých nedělí. Co bude potřeba: Bible, GPS či mapy, kamarád, ať nehledáš sám ;-)

  Sleduj web nebo si rovnou nastav odběr novinek ;-)

  Biblická pátrání 01 – 1. neděle postní

  Biblická pátrání 02 – 2. neděle postní

  Biblická pátrání 03 – 3. neděle postní

  Biblická pátrání 04 – 4. neděle postní

  Biblická pátrání 05 – 5. neděle postní

  Biblická pátrání 06 – 6. neděle postní

  Biblická pátrání 07 – velikonoční šifra

   

 •  
  SPAM deníky s otcem Kamilem

 •  
  Průvodce postní dobou

  Těm, kdo nemají přístup k internetovým zdrojům nabízíme tištěného průvodce postní dobou (k dispozici v kostele). Majitelé chytrých telefonů si tohoto průvodce mohou stáhout jako aplikaci. Další info na webu https://kc.biskupstvi.cz/maly-pruvodce-postni-dobou/.

 •  
  Postní almužna

  Pokladničky jsou k dispozici v kostele.

  https://www.postnialmuzna.cz/

 •  
  Postní kapky

  postní kapky 2021

  "Postní kapky" jsou každodenní inspirace, které mohou "osvěžit" tvůj život. Tentokrát na téma Boží milosrdenství.
  • Liturgická modlitba pro daný den
  • Liturgická čtení a promluva
  • Citáty papeže Františka o Božím milosrdenství
  • Postní impulzy otce arcibiskupa Jana Graubnera
  • Audio úryvky z encykliky sv. Jana Pavla II. o Božím milosrdenství (P. Martin Holík)
  • Fotocitáty
  • Zpovědní zrcadla ke zpytování svědomí
   
  Prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu, SMS nebo webové stránce můžeš každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky.cz Věříme, že Ti tyto impulzy pomohou dobře prožít postní dobu a dobře se připravit na přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky.
 •  
  Další postní nabídky