Nouzový stav

Nouzový stav

Pokyny určené návštěvníkům farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

Během nouzového stavu (zatím do 22. 1. 2021) v reakci na nařízení vlády nastávají ve zdejší farnosti tyto změny:

 •  
  Bohoslužby
  od 27. 12. 2020:
   • účastníci bohoslužeb jsou vázáni všemi vládními nařízeními (dezinfekce, roušky ad.)
   • nedělní mše sv. v 8:30 pro ty, kdo mají ten den intenci
   • ve všední dny možnost účasti na bohoslužbách v 6:30 a v 18:30 (kromě úterý) – kvůli omezené kapacitě max. 30 lidí REZERVACE účasti
   • podávání sv. přijímání v neděle 7:00–8:00 a 15:00–16:00 vždy po čtvrt hodině 

  • STREAM: všední večerní bohoslužby budou přenášeny online, stejně tak i nedělní bohoslužba v 8:30
  • všechny vaše úmysly budou odslouženy (viz Aktuální pořad či Kalendář)
  • svatby a pohřby se mohou uskutečnit v omezeném počtu pouze 30 lidí
  • v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének
  • nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje
  • svaté přijímání se bude podávat na ruku a ve stoje (nejprve je nutné si sundat roušku následně udělat úkrok stranou, přijmout eucharistii, nasadit si roušku a odejít)
  • mše online budou k dispozici i z jiných farností
  • kostel bude k soukromé modlitbě otevřen od 7:00 do 19:15
 •  
  Zpovědi
  od 27. 12. 2020:
  • zpovídání pravidelně půl hodiny před každou mší svatou ve všední dny

   

 •  
  Adorace
  od 27. 12. 2020:
  • adorace v pátek od 17:00 do 18:20
  • k soukromé modlitbě je kostel denně otevřen od 7:00 do 19:15
 •  
  Výuka náboženství
  • výuka náboženství na faře a na Regině: prezenčně 1. + 2. třída; distančně další ročníky
 •  
  Formace a společenství
 •  
  Farní kancelář
 •  
  Klub Pod Kánoí
  • provoz klubu je přerušen už od soboty 3. 10. 2020
  • Nedělní kavárna dočasně zrušena
 •  
  Prodejna Veni

  od 27. 12. 2020

  • knihkupectví má otevřeno výdejní okénko každý všední den 10:00–12:00 a 14.00–16.00.

 •  
  Nejbližší aktivity farnosti
  • Misijní neděle byla připomenuta pouze výzdobou, přímluvami -> sbírka: možnost zaslání na účet PMD
  • Setkání farních rad tří děkanátů s o. arcibiskupem se odkládá
 •  
  Nabídka
 •  
  Projekt OIKOS – budování farnosti v době pandemie
 •  
  Výzva ke spolupráci
  • Dušičková výzva – výsledné video ;-)
  • buďme v tyto náročné dny trpěliví a prokažme křesťanskou trpělivost a naději
  • vezměme tuto situaci jako výzvu k intenzivní modlitbě, svědectví víry ve věčnost a moc živého a milujícího Boha
  • zůstaňme lidmi pevně stojícími nohama na zemi – všímejme si jeden druhého a pomáhejme si jak jen je to možné
 •  

   

   

   

 •  

 

rady velikánů pro tyto dny