Aktuální opatření

Aktuální opatření

Pokyny určené návštěvníkům farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

Během nouzového stavu (od 26. 11. 2021) v reakci na nařízení vlády nastávají ve zdejší farnosti tyto změny:

 •  
  Bohoslužby
  • každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech rozestupy 2 metry - s výjimkou členů domácnosti - a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce
  • nedělní mše dle pravidelného pořádku, tj. 7:00, 8:30, 10:00 (stream), 11:30 a 18:30
  • ve všední dny možnost účasti na bohoslužbách v 6:30 a v 18:30 (kromě úterý)
  • STREAM: návrat do kostelů, přenášena pouze nedělní bohoslužba v 10:00 (farnostzlin.cz/live)
  • všechny vaše úmysly budou odslouženy (viz Aktuální pořad či Kalendář)
  • svatby a pohřby se mohou uskutečnit při zachování 3R
  • nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje
  • svaté přijímání se bude podávat na ruku a ve stoje (nejprve je nutné si sundat roušku následně udělat úkrok stranou, přijmout eucharistii, nasadit si roušku a odejít)
  • mše online budou k dispozici i z jiných farností
  • kostel bude k soukromé modlitbě otevřen od 6:00 do 19:15
  • mše svaté v nemocnici do odvolání zrušeny
 •  
  Zpovědi
  zpovídání pravidelně půl hodiny před každou mší svatou ve všední dny i v neděle
 •  
  Adorace
  adorace každý pátek a neděli od 17:00; k soukromé modlitbě je kostel denně otevřen od 7:00 do 19:15
 •  
  Výuka náboženství
 •  
  Formace a společenství
 •  
  Farní kancelář
 •  
  Klub Pod Kánoí
  • provoz klubu je omezen
  • Nedělní kavárna je do odvolání zrušena (od 22. 10. 2021)
 •  
  Prodejna Veni
  • knihkupectví má od 10. 5. 2021 otevřeno od pondělí do pátku 9:30–12:00 / 13:00–18:00

 •  
  Nejbližší aktivity farnosti
  • Setkání farních rad tří děkanátů s o. arcibiskupem se odkládá
  • Další aktivity dle Pastoračního plánu
 •  
  Nabídka
 •  
  Projekt OIKOS – budování farnosti v době pandemie
 •  
  Výzva ke spolupráci
  • Pořadatelská služba v kostele
  • Dušičková výzva – výsledné video ;-)
  • buďme v tyto náročné dny trpěliví a prokažme křesťanskou trpělivost a naději
  • vezměme tuto situaci jako výzvu k intenzivní modlitbě, svědectví víry ve věčnost a moc živého a milujícího Boha
  • zůstaňme lidmi pevně stojícími nohama na zemi – všímejme si jeden druhého a pomáhejme si jak jen je to možné
 •  

   

   

   

 •  

 

rady velikánů pro tyto dny