Pastorační plán

Pastorační plán

Kalendář akcí ve farnosti na rok 2020/21

Září 2020

13. 9. 2020 Slavnostní zahájení skautského roku

18. 9. 2020 Mše sv. pro církevní školu v rámci dne církevního školství - z epidemiologických důvodů zrušeno

27. 9. 2020 Pouť k sv. Václavovi na Kudlově

Říjen 2020

4. 10. 2020 První svaté přijímání

4. 10. 2020 Farní putování na Provodov

5. 10. 2020 Zahájení akademického roku

9.–10. 10. 2020 Bible nocí i dnem – ONLINE

11. 10. 2020 Farní drakiáda – odloženo

16. 10. 2020 Setkání farních rad – odloženo

17. 10. 2020 Misijní tvoření – z epidemiologických důvodů zrušeno

18. 10. 2020 Misijní neděle s jarmarkem – misijní jarmark přeložen

Listopad 2020

1. 11. 2020 Dušičkové pobožnosti na hřbitovech – letos z epidemiologických důvodů zrušeno

8. 11. 2020 Pouť k sv. Martinovi v Přílukách - soukromě

13.–14. 11. 2020 Konference o evangelizaci – ONLINE

28. 11. 2020 Silvestrovské plesání – letos z epidemiologických důvodů zrušeno

Prosinec 2020

5. 12. 2020 Mikuláš do rodin – individuálně

6. 12. 20202 Setkání s Mikulášem https://youtu.be/E_B52QNJstE

24. 12. 2020 Štědrý den, půlnoční

26. 12. 2020 Živý betlém na zlínském náměstí – letos z ep. důvodů zrušeno -> Vánoční pozdrav

27. 12. 2020 Vánoční koncert – zrušeno

29. 12. 2020 Obnova manželských slibů

31. 12. 2020 Mše na poděkování za uplynulý rok v 17 hod.

Leden 2021

1. 1. 2021 Světový den modliteb za mír

9. 1. 2021 Tříkrálová sbírka ONLINE a v kasičkách v kostele

10. 1. 2021 Svátek Křtu Páně

17. 1. 2021 Ekumenická bohoslužba

18.–25. 1. 2021 Týden modliteb za jednotu křesťanů

24. 1. 2021 Neděle Božího slova; Farní karneval na Orlovně

Únor 2021

6. 2. 2021 Společné udělování svátosti nemocných

7.–14. 2. 2021 Týden manželství

11. 2. 2021 Světový den nemocných

12.–14. 2. 2021 Arcidiecézní setkání katechetů na Velehradě

17. 2. 2021 Popeleční středa

21. 2. 2021 Sbírka Haléř sv. Petra

Březen 2021

13. 3. 2021 Postní duchovní obnova – P. Vojtěch Kodet

25. 3. 2021 Den modliteb za počatý život

26.–27. 3. 2021 Arcidiecézní setkání mládeže ONLINE http://mladez.ado.cz/akce_adcm/arcidiecezni-setkani-mladeze-2021/

28. 3. 2021 Květná neděle

Duben 2021

2.–3. 4. 2021 Dary na Boží hrob v Jeruzalémě

2.–4. 4. 2021 Velikonoční triduum

4. 4. 2021 Sbírka na kněžský seminář

11. 4. 2021 Neděle Božího milosrdenství

25. 4. 2021 Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu; Sbírka na křesťanská média

Květen 2021

2. 5. 2021 Farní pouť ke sv. Filipu a Jakubovi

9. 5. 2021 Svátek matek; Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě

14. 5. 2021 Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého

16. 5. 2021 Den modliteb za sdělovací prostředky

22. 5. 2021 Svatodušní vigilie

23. 5. 2021 Slavnost Seslání Ducha Svatého; První svaté přijímání; sbírka na křesťanské školy v diecézi

24. 5. 2021 Den modliteb za církev v Číně

28. 5. 2021 Noc kostelů

Červen 2021

3. 6. 2021 Slavnost Těla a Krve Páně (celodenní adorace)

5. 6. 2021 Pouť děkanátu Zlín a Vizovice za obnovu rodin a kněžská povolání

6. 6. 2021 Slavnost Božího těla v parku Komenského

18. 6. 2021 Arcidiecézní setkání dětí v Olomouci

20. 6. 2021 Den otců

Červenec 2021

25. 7. 2021 Pouť ke sv. Anně v Jaroslavicích

Farní pobytový tábor

Farní příměstský tábor

Srpen 2021

8. 8. 2021 Adorační den farnosti

29. 8. 2021 Žehnání dětem do nového školního roku

Září 2021

1. 9. 2021 Světový den modliteb za péči o stvoření

16. 9. 2021 Den církevních škol

19. 9. 2021 Slavnostní zahájení skautského roku

26. 9. 2021 Pouť ke sv. Václavu na Kudlově

asi 27. 9. 2021 Zahájení akademického roku

Říjen 2021

22. 10. 2021 Misijní most modlitby

24. 10. 2021 Den modliteb za misie; sbírka na misie

Listopad 2021

1. 11. 2021 Dušičkové pobožnosti na hřbitovech

14. 11. 2021 Pouť k sv. Martinovi na Přílukách; sbírka na Charitu

Prosinec 2021

5. 12. 2021 Setkání s Mikulášem v kostele

26. 12. 2021 Svátek Svaté rodiny; obnova manželských slibů; Živý betlém

31. 12. 2021 Mše na poděkování za uplynulý rok v 17h

Celoroční aktivity