Vzhledem k nově nastalým okolnostem jsme po domluvě s o. Vojtěchem Kodetem nuceni duchovní obnovu „Nový život v Kristu“ plánovanou na 13. března uskutečnit v jiném termínu, který upřesníme.

Postní duchovní obnova však 13. března proběhne! Nabízíme Vám alternativu v podobě dopoledního setkání nad tématem „Sv. Josef – vzor žité víry“. Průvodcem nám bude p. Václav Čáp, laický misionář a dlouholetý spolupracovník Eliase Velly.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na „online společenství“ s Vámi.

Tým NF CREDO

Časový harmonogram DO21 

9:01 – začátek, Chvály

9:35 – 10:15 - 1. promluva p. Čápa

10:16 – 10:59 - přestávka

11:00 – 11:45 - 2. promluva p. Čápa

Ukončení

 

Zájemci mohou pokračovat odpolední duchovní obnovou "Návrat k lásce" od Live 4G.