Mladý cestovatel Nezbeda se při svých toulkách biblickou krajinou potkal s mnohými postavami, o kterých jsi už taky možná slyšel. Rád by Tě nejen s nimi seznámil. Z rozhovoru jistě poznáš, o koho se jedná, a když budeš při nedělní mši dobře poslouchat, snadno rozluštíš souřadnice, které Tě zavedou k dalším zajímavým lidem či místům. :-)

Muž, který zasadil tamaryšek

V Beer‑šebě jsem se setkal s nadšeným mužem. Nepatřil už mezi nejmladší, ale byl plný života. Vypadal velice šťastně. Právě zasadil tamaryšek. Neodolal jsem a musel jsem ho vyzpovídat a zjistit, jaký má důvod k radosti.

Pokoj vám. Přetékáte štěstím. Čím to je?

Mám několik důvodů. Smířil jsem se s králem Abímelechem. Víte, on mě předtím vyhnal ze svého království, ale včera jsme se smířili. A oslavili jsme to. Zabili jsme několik ovcí, uspořádali slavnost a odpřísáhli jsme si přátelství. Důvodem, proč se se mnou smířil, je skutečnost, že je se mnou Bůh. Můj Bůh mi žehná. Není to snad důvod k radosti? Navíc mi Bůh dal syna.

To jistě je důvod k radosti. Blahopřeji vám. Je to váš první syn? Je něčím zvláštní?

Je to první syn mé ženy. Víte, my už nejsme nejmladší a podle lidských zvyklostí nemůžeme mít děti. Bůh mi zaslíbil syna, a když mi to před rokem skrze svého posla potvrdil, má Sára se smála. Syn se také smál, když se narodil, a tak jsme ho pojmenovali Izák. To znamená „Smíšek“.

To je pěkné.

To jistě je, ale mé jméno znamená „Otec národů“. Byl bych divný otec, kdybych neměl žádného syna. Víte, jsem poutník. Bůh mi řekl, abych putoval s ním. Slíbil, že tu zemi, skrze kterou s ním putuji, dá jednou mým potomkům. Hospodin mi řekl: „Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Učiním z tebe veliký národ a požehnám ti. Zjednám ti veliké jméno a budeš požehnáním. Požehnám těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě.“ Chodím s ním již celá desetiletí a teď naplnil své zaslíbení. Prožil jsem různé zkoušky. Pomohl mi vyhrát bitvy. Jednou jsem vysvobodil svého synovce ze zajetí cizích králů. Setkal se se mnou, kde jsem ho nečekal. Stále poznávám, že mne vidí a že když mu důvěřuji, je mi blízko.

Proč jste zasadil tento tamaryšek?

Je to projev vděčnosti. Jsem vděčný Bohu za vše, co mi dal. On to přece nemusel udělat. Stále poznávám, že mne má rád. Až ten tamaryšek vyroste, poutník si pod ním bude moci odpočinout – nabrat nových sil a občerstvit se. Zároveň je to místo, kde se mohu zastavit a sklonit před Hospodinem. Vždy, když uvidím ten strom, chci si připomenout Hospodinovu dobrotu. Třeba to napadne i někoho jiného. Promiňte, musím už jít. Synek mne čeká.

Poděkoval jsem za rozhovor a chvíli jsem ještě u toho stromku postál.

Jestliže si nejsi jist, s kým jsem hovořil, podívej se do 1. knihy Mojžíšovy. Příběh muže, s nímž jsem mluvil, je zaznamenán v kapitolách 12 až 25.

Na těchto GPS souřadnicích objevíš památku z roku 1840, která je v blízkosti těch, kdo chrání lidský život před ohněm. „Smíšek“ se nakonec ohni Božím zásahem také vyhnul. Dokážeš rozluštit, kam mě souřadnice zavedly?

N c9°13.a5a15', E 1b°38.06c6a'

a=b-c

b=? Kolik písmen obsahuje jméno „Otce národů“?

c=? Jaké číslo ti dá v součtu číslo kapitoly, v níž se odehrává životní zkouška Izáka a jeho otce?

Dobře si nalezené místo prohlédni, hlavně starobylý nápis, a případně vyfoť, ať pak můžeš vyluštit velkou velikonoční šifru. A klidně nám aj pošli selfie na mail [email protected] ;-)

 

Vytvořeno ve spolupráci s časopisem Nezbeda.