Mladý cestovatel Nezbeda se při svých toulkách biblickou krajinou potkal s mnohými postavami, o kterých jsi už taky možná slyšel. Rád by Tě nejen s nimi seznámil. Z rozhovoru jistě poznáš, o koho se jedná, a když budeš při nedělní mši dobře poslouchat, snadno rozluštíš souřadnice, které Tě zavedou k dalším zajímavým lidem či místům. :-)

Rozhovor mezi vinicemi

Při svých cestách jsem se dostal do kraje plného vinic. Vinné keře byly mladé a teprve nedávno začaly přinášet plody. Dal jsem se do řeči s vinařem a zeptal se ho, jaké se rodí na těch keřích víno. Pozval mne ochutnat a přitom mi pověděl svůj příběh. To nejzajímavější z něj bych vám nyní rád přiblížil.

Kdo jste a jak se jmenujete?

Otec mne pojmenoval „Odpočinutí“. Za život jsem vystřídal několik povolání: byl jsem zemědělcem a pak jsem nějakou dobu stavěl loď. Rok jsem se plavil po mořích. A teď jsem se vrátil k zemědělství a už u něj zůstanu.

Vaše víno je dobré. Můžete mi říci něco víc o tom, proč jste takto měnil povolání?

Žil jsem v době, kdy se na zemi rozmnožila zlovůle člověka. Všude byla samá lež a přetvářka. Jeden podrážel druhého. Zlodějům se dařilo a poctivého jednání ubývalo. Snažil jsem se žít s Bohem stejně jako mí předkové – žít podle jeho slov a věřit jeho slibům. Člověk přitom zakusí Boží pomoc. Bůh mi řekl, že zničí svět záplavou vod, a proto jsem se stal námořníkem, abych se zachránil. Co řekl, to se také stalo. Mne i mou rodinu však zachránil… Pozor na to víno, rychle stoupá do hlavy a snadno se opijete. Raději už nepijte.

Díky za varování. Jak si můžete být jistý tím, že už zůstanete zemědělcem?

Hospodin mi řekl, že už nikdy nezpůsobí takovou záplavu. Poté co mne zachránil, jsem mu udělal oltář a obětoval jsem na něm. Tehdy se mi ukázal a zopakoval mi prastará slova, která řekl už Adamovi: „Ploďte a množte se, naplňte zem.“ Pak ještě řekl: „Podmaňte si všechnu polní zvěř, všechno nebeské ptactvo, všechno, co se hýbe po zemi, i všechny mořské ryby. Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny. Nesmíte však jíst maso, dokud je v něm život, totiž krev. Za lidský život budu volat k odpovědnosti každého jeho bratra. Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť k obrazu Božímu učinil Bůh člověka.“ Jaký by to byl Bůh, kdyby svá slova zrušil? Navíc svůj příkaz a své povolání potvrdil slibem.

Je ten slib důvěryhodný? Potvrdil ho nějak viditelně?

Ano, je. Vy byste nevěřil někomu, kdo vás zachránil před potopou? Navíc mi dal znamení, abych si připomínal, že to myslí s lidmi dobře. Tím znamením je duha. Pokaždé, když ji vidím, si na něj vzpomenu. Teď se však nezlobte. Musím pomoci svým třem synům na vinici. Budete si chtít vzít nějaký vak vína s sebou?

Vzal jsem si jeden vak vína. Mí přátelé z něj budou mít radost. Až o pár kilometrů dál mi došlo, co mi ten muž říkal a jaká je jeho víra. Uvědomil jsem si, že jsem o něm už slyšel.

Jestliže si nejsi jistý, s kým jsem hovořil, podívej se do 1. knihy Mojžíšovy. Od konce 5. kapitoly až po 9. kapitolu najdeš příběh, který je základem našeho rozhovoru.

Na těchto GPS souřadnicích objevíš sochu sv. ______, který je ochráncem před bouřkami a bývá volán k ochraně sklizně vinné révy. Ve zlínském vyobrazení však má pravici na snopu s obilím. Nejdříve mi však pomoz ověřit několik údajů.

N ba°1c.60160', E 17°b0.0b782'

a=? V kolikáté kapitole uzavírá Bůh se svým lidem smlouvu, že nic, co má tělo, nebude už zahubeno vodou potopy, už nepřijde potopa, aby zpustošila zemi? (nápověda: čte se o 1. neděli postní B)

b=? Jaké je znamení této smlouvy? Napiš počet písmen tohoto slova.

c=? Kolik písmen obsahuje jméno dnešní biblické postavy? (nápověda: v překladu to znamená „Odpočinutí“)

 

Dobře si nalezené místo prohlédni, případně vyfoť, ať pak můžeš vyluštit velkou velikonoční šifru. A klidně nám pošli selfie na mail [email protected] ;-)

 

Vytvořeno ve spolupráci s časopisem Nezbeda.