V nedožitých 78 letech zemřel dnes (21. června 2024) dirigent, sbormistr, varhaník, skladatel a pedagog František Macek.

Narodil se 30. listopadu 1946 v Hrabišíně u Šumperka. Absolvoval konzervatoř v oboru hry na varhany a Janáčkovu akademii múzických umění v Brně v oborech řízení sboru u doc. Josefa Pančíka a řízení orchestru u prof. Otakara Trhlíka. Poté působil nejprve jako varhaník u kostela sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně (1968–1979) a od roku 1983 vedl zlínský filharmonický sbor Dvořák.

V roce 1991 nastoupil jako učitel hudby na obnoveném Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a založil při něm studentský Sbor AVE.

Roku 2006 byl jmenován ředitelem Katedrálního vzdělávacího střediska liturgické hudby a zpěvu v olomoucké arcidiecézi, vedle toho působil jako člen subkomise pro liturgickou hudbu, varhaník a regenschori při bazilice sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě a v kostelech sv. Jana a sv. Mořice v Kroměříži.

V roce 1999 jej arcibiskup Jan Graubner ocenil medailí sv. Jana Sarkandra za dlouholetou a věrnou službu varhaníka. Roku 2015 převzal při Národní cyrilometodějské pouti na Velehradě děkovné uznání České biskupské konference.

Foto: Wikimedia

Převzato z https://www.ado.cz/2024/06/21/zemrel-hudebnik-a-skladatel-frantisek-macek/ 

 

Parte Františka Macka