Zveme vás k účasti na online konferenci 7 vrchů, která se uskuteční v sobotu 6. února 2021. 

Pořadatelem konference je nadační fond Credo.

Cíle konference:

7 vrchů představuje klíčové oblasti vlivu ve společnosti: rodina, politika, církev, podnikání, umění, vzdělání a média. V Božích očích je každá oblast důležitá (zdravotnictví, sociální oblast, doprava,...), ale to, jak se žije v těchto 7 klíčových oblastech, nejvíc ovlivňuje způsob a kvalitu našeho života.

Snažíme se, aby byly Boží principy aplikované do všech oblastí, a tak postupně pozitivně ovlivňovaly celou naší společnost.

Více informací včetně možnosti přihlášení na webu https://www.7vrchu.cz