Abeceda duchovního života

aneb jak žít každodenně s Bohem

Pro koho? Kdokoliv 16–30 let

Pro ty, kteří vidí v duchovním životě potenciál, rádi by jej praktikovali, ale moc se jim to nedaří nebo neví moc jak na to.

Šest pátečních večerních setkání (19.30 – 21.00). Jednotlivé večery na sebe navazují. Je třeba se rozhodnout pro celý kurz.

Místo konání: Sál, vstup B, SKM Zlín, Okružní 5430

Termíny setkání

9. října, 27. listopadu, 15. ledna, 12. února, 19. března, 7. května

Pár konkrétních témat:

Denně se modlit, ale jak? Co je modlitba? Příprava na modlitbu; Dispozice k modlitbě; Vnitřní postoje k modlitbě; Různé formy rozhovoru s Bohem; Modlit se s Božím slovem; Setkání se sebou samým před Boží tváří; Liturgická modlitba; Společná modlitba církve; Modlitba uprostřed světa; Modlitba při rozhodování; modlitba k Marii a ke svatým;

Celý kurz bude veden prakticky, včetně uvedení do různých způsobů a technik. Během celého školního roku bude možnost duchovního doprovázení.

Vede: P. Petr Vaculík SDB

Do letošního roku byl provinciálem českých salesiánů. Dlouhodobě se zabývá duchovním doprovázením a vede duchovní cvičení. V současnosti žije v salesiánské komunitě ve Zlíně, kde Je zodpovědný za první formaci mladých mužů, kteří se chtějí stát salesiány.

Přihlašování do 30. září na mailu [email protected] (stačí uvést jméno a věk). Po uzavření přihlašování vám zašleme bližší praktické info.

Převzato z webu https://www.sdbzlin.cz/clanky/dobrovolnici/abeceda-duchovniho-zivota/