AKCE
Zveme všechny, kdo touží patřit do společenství, na formační setkání zaměřená na téma společenství.
Uskuteční se 13.5. v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.
Toužíme, aby vznikala další křesťanská společenství, aby naše společenství neustále rostla do podoby Kristovy a přinášela nový oheň do našich farností.
O co se jedná: formační setkání
Termíny: soboty 13. 5. 2023
Místo: kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
Motto: Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. /Mt 18, 20/
Pro koho je akce určena: vedoucí i členové křesťanských společenství, buněk a skupinek, a také všichni, kdo touží patřit do společenství a nebo touží založit nové společenství
Program: modlitba chval, sdílení, vyučování, workshopy a slavení mše svaté
Akci pořádá ve spolupráci společenství Projekt ON, nadační fond CREDO, římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín a společenství Invite.
 
Záznamy z promluv z proběhlých setkání:
 
SOBOTA 11. 2. 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
poslany-zit-ve-spolecenstvi-web