Rodiče budoucích prvňáčků a rodiče dětí, které u nás ve farnosti náboženství ještě  nenavštěvovaly prosíme, aby vyplnili přihláškový formulář na webu farnosti.

 Děti, které dosud navštěvovaly hodiny náboženství, nemusí znovu vyplňovat přihlášku. Automaticky počítáme s jejich docházkou do vyučování. V případě, že se rodiče rozhodnou ukončit docházku dětí do náboženství, je třeba, aby své dítě odhlásili osobně faráři.

Rozvrh výuky náboženství v novém školním roce bude vyvěšen na webu farnosti a v kostele od 20. srpna.

Přihláška do náboženství