Sekta Sinčchondžhi (Shincheonji), která v minulých letech cílila především na mladé křesťany v pražských ulicích, se v posledních měsících přizpůsobila přesunu do online prostředí. Nadále sice využívá možnosti oslovování křesťanů na základě osobních kontaktů (oslovování rodiny a přátel studenta, případně mladých v jeho farnosti a jiném společenství), ale ve velké míře nyní ke kontaktování využívá sociálních sítí: jedná se především o Instagram, ale používá rovněž Facebook, Pinterest a další sítě.

Záminkou ke kontaktu bývá nejčastěji prosba o vyplnění dotazníku s křesťanskou tematikou nebo pozvání do online společenství, jako je jmenovitě InSpirit_cz či údajné ekumenické společenství LEM-ON. Skrývá se také za účty věnující se křesťanským párům (muzizenam_zenymuzum), biblickým veršům nebo obecně čtením Bible (rande_s_bohem). Po čase z těchto účtů přichází nabídka na biblické lekce, které probíhají prostřednictvím platformy Zoom.

Ty zprvu působí jako klasické biblické studium, po nějaké době však začne lektor či lektorka rafinovaně předávat učení Sinčchondžhi o „otevřeném slovu“ Nového zákona a Zjevení, které se dle této skupiny již naplnilo, a proto je možné, aby se šířilo díky údajnému zaslíbenému pastorovi, což je vůdce Lee Man-Hee (ten je nazýván dle procesu předání otevřeného svitku ve Zjevení „Novým Janem“).

Shincheonji

 

Shincheonji

Mladí křesťané zde studují Bibli ve velmi přátelském prostředí, aniž by mohli poznat, že jim sekta systematicky lže nebo že se mezi nimi pohybují falešní studenti jako Rastislav Čižmár, který je jedním z těch, kdo stojí za rozmachem této sekty u nás a na Slovensku.

Falešní studenti jsou navíc s pravými studenty spárovaní, aby společně sdíleli přijaté poznání. Kromě nich mají studenty na starosti tzv. „evangelistky“, jakési asistentky lektorů, které navíc nesou studenty jako „ovoce“. To vše slouží rovněž k zamezení kontaktu s jinými studenty, ale také pro kontrolu toho, zda student nezačíná o něčem pochybovat. I proto jsou studenti nabádáni k tomu, aby o studiu Bible nikomu neříkali, ačkoli mají zároveň postupně doporučovat blízké, kteří by mohli mít pro toto „vzácné slovo otevřené srdce“.
Pokud někdo zvenčí studenta před touto sektou varuje, začnou ho evangelistky spolu s přidělenými falešnými studenty přesvědčovat na základě veršů z Bible a ujišťovat, že se je pouze snaží svést zlý duch, ať už prostřednictvím blízkých, kněží nebo médií.

Proto je velmi důležité varovat studenty opatrně s konkrétními důkazy v podobě zdrojů o této sektě, o průběhu lekcí a podobě učení. Vzhledem k rychlému šíření přes sociální sítě je pak potřebné zvýšit o této sektě nejen mezi mladými znovu povědomí.

 

Převzato z https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210810varovani-nejen-mladych-krestanu-pred-online-studiem-bible-se-sektou-sincchondzhi