Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 6. 9. do 13. 9. 2020 - 37. týden

NEDĚLE 6. 9. 2020 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + farníky
08:30 Kostel za školáky a jejich rodiče
10:00 Kostel za + Václava Klinkovského a * rodinu
11:30 Kostel za + rodiče Sokolovy, sestry Františku a Jarmilu a * rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Petra Zatloukala a * rodinu
PONDĚLÍ 7. 9. 2020 SV. MELICHARA GRODECKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za * a + rodinu Šedivou, Sytařovu a Musilovu
18:30 Kostel za + Marii Burietovou, * rodinu a duše v očistci
ÚTERÝ 8. 9. 2020 SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
09:00 Klub Pod Kánoí Klub maminek Vstup volný, netřeba se přihlašovat :-)
STŘEDA 9. 9. 2020 SV. PETRA KLAVERA, KNĚZE
06:30 Kostel za ochranu a pomoc Panny Marie pro dceru Moniku
18:30 Kostel za rodiče Jarošovy
ČTVRTEK 10. 9. 2020 BL. KARLA SPINOLY, KNĚZE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za * a + rodinu Václavíkovu a Konečnou
10:00 Kostel pro seniory Domov pro seniory Burešov: za nemocné
18:30 Kostel za + rodiče Jindřišku a Oldřicha Haškovy
PÁTEK 11. 9. 2020 PÁTEK 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + rodiče Kozelkovy a syna Miroslava
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Evu Valáškovou a * rodinu
SOBOTA 12. 9. 2020 JMÉNA PANNY MARIE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za * a + rodinu Navrátilovu a Bestandingovu
11:00 Kostel svatba: Anežka Juráková a Jan Adamuška
18:30 Kostel za + rodiče Čížovy a + dceru Renatu
NEDĚLE 13. 9. 2020 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za + Jaroslava Jančíka
08:30 Kostel za * a + farníky
10:00 Kostel za rodiny Švrčkovu, Brunclíkovu a Olexynovu
11:30 Kostel za + rodiče Malé a jejich + dceru Libu a * rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + bratra Jiřího Peška a * a +  rodinu

Hlášení farnosti 6. 9. 2020
23. neděle v mezidobí

Děkujeme za doprovázení v modlitbách našeho výjezdního pastoračního zasedání na Velehradě. Výstupy z tohoto setkání si budete moci přečíst v některém z příštích čísel farního zpravodaje.

Oznamujeme

  • Ve farní kanceláři si můžete v úředních dnech zapsat intence mší sv. na poslední čtvrtletí tohoto roku. Úředními dny zůstávají, pondělí a středa.
  • Žádáme rodiče dětí, které ještě nechodili do náboženství, aby je nahlásili skrze přihlášky umístěné na webu. Pokud některé z vašich dětí již hodiny výuky náboženství nebude navštěvovat, prosíme rodiče, aby je odhlásili přímo u P. Kamila. Výuka začíná 14. září. Rozvrh hodin najdete na webu a na nástěnce.
  • Doposud máme přihlášeno jen malé množství zájemců o biřmování. Pokud o přijetí této svátosti uvažujete, přihlaste se nejpozději do 13. září.
  • Prosíme o vyplnění dotazníků na farním webu o Katechezi Dobrého Pastýře a o formaci pro ministranty starší 15 let a akolyty.
  • Plánujeme opět vydat stolní kalendář na další rok. Prosíme o zasílání fotografií, které bychom k tomuto účelu mohli použít. Adresa je shodná s adresou Života farností.
  • V sobotu 12. září zveme opět všechny děti do Misijního klubka. Těšíme se také na nové děti, které letos nastoupily do 1 třídy, nebo se chtějí zapojit do společenství ve farnosti. Setkání začne od 9 h. na faře.
  • Každé úterý, zveme všechny maminky a jejich děti do Klubu maminek.
  • V sobotu jste zváni na XI. Ročník festivalu Májíček, který se uskuteční v sobotu 12. září od 15 h. na prostranství před kostelem PMPK na Jižních Svazích.
  • V neděli 13. září nás zve Orel na slavnostní otevření venkovního multifunkčního hřiště, které se nachází za budovou Centroprojektu vedle Kudlovské přehrady. Bližší informace k oběma akcím naleznete ve farním zpravodaji.