Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 14. 6. do 21. 6. 2020 - 25. týden

NEDĚLE 14. 6. 2020 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel za + Františku Malou
10:00 Kostel na poděkování za 40 let života s prosbou o Boží pomoc a požehnání do dalších let
11:30 Kostel za * a + rodinu Rajnohovu a Hodovskou
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + tatínka Stanislava Vrbíka, + prarodiče a rodiče Zvoníčkovy a jejich 5 dětí
PONDĚLÍ 15. 6. 2020 SV. VÍTA, MUČEDNÍKA
06:30 Kostel na poděkování za dar křtu, za * rodinu Uhlíkovu a duše v očistci
18:30 Kostel za rodinu Hnilicovu, Pavlíčkovu a Halbsgutovu
ÚTERÝ 16. 6. 2020 ÚTERÝ 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za rodiny Ingrovu a Mikelovu
STŘEDA 17. 6. 2020 STŘEDA 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + Vladimíra Strýčka, jeho + rodiče a * rodinu
12:30 Kostel pohřební: Zbořilová Ludmila
14:00 Kostel pohřeb: Dynka Jan
18:30 Kostel za + Hanku Hrabčíkovou a Renatu Albrechtovou a společenství rodin
ČTVRTEK 18. 6. 2020 ČTVRTEK 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + Aloise Vaculčíka a * rodinu
18:30 Kostel na poděkování za život Adámka a Terezky Růžičkových s prosbou o požehnání do dalších let
19:00 Kaple sv. Václava Kaple Kudlov: za rodinu Ondrouškovu a Chmelařovu
PÁTEK 19. 6. 2020 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
06:30 Kostel za posvěcení kněží naší farnosti
13:00 Kostel pohřeb: Válková Marie
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + rodiče Marii a Stanislava Chovancovy a bratra Stanislava
SOBOTA 20. 6. 2020 PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE
06:30 Kostel za + rodiče Němčíkovy, jejich + děti a Boží ochranu pro * rodinu
18:30 Kostel (s nedělní platností) na úmysl dárce
NEDĚLE 21. 6. 2020 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * rodinu Špačkovu
08:30 Kostel za vedoucí a děti na farních táborech
10:00 Kostel za + Marii Poláškovou, děti Martinu a Pavla a * rodinu
11:30 Kostel za + otce Jiřího Janošíka, Alenu Pavlů a Růženu Holíkovou
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za farníky

Děkujeme

  • Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě i organizaci letošní Noci kostelů

 

Oznamujeme

  • Mše sv. na Kudlově bude tento čtvrtek 19. 6. v 19:00.
  • Farní knihovna opět funguje, můžete si zapůjčit knihy na prázdniny a vrátit půjčené.
  • Zapisování intencí na další čtvrtletí (červenec–září) si stále můžete zapisovat v úřední hodiny ve farní kanceláři.
  • Přihlášky do výuky náboženství si můžete vyzvednout v sakristii nebo jsou ke stažení na webu, odevzdávejte prosím na faru do konce června.
  • Přihlášky k biřmování, které plánujeme v dalším roce, jsou k vyzvednutí v sakristii či ke stažení na webu. Odevzdávejte prosím na faru do konce června.
  • Postní pokladničky – můžete ode dneška odevzdávat v kostele.
  • Římskokatolická farnost Filipa a Jakuba vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovníka v kanceláři. Podrobnější informace naleznete na vývěskách. Zájemci se mohou hlásit písemně do 26. 6. 2020 na faře.
  • Klub maminek zve všechny maminky s dětmi v úterý 16. června na společný výlet do Zoo. Sejdeme se v 9 hodin u hlavní brány. Těší se na vás Bětka Volfová
  • Benefiční koncert Pavla Šporcla na podporu zdravotního ústavu paliativní a hospicové péče se uskuteční v sobotu 27. 6. ve 20 hod. v našem kostele. Vstupenka bude stát 350 Kč.