Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 3. 7. do 10. 7. 2022 - 27. týden

NEDĚLE 3. 7. 2022 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel na poděkování za 85 let života Anežky Kolářové a za * a + rodinu.
08:30 Kostel za + Františka Dlabače, + rodinu, nemocnou osobu a Boží požehnání pro * rodinu
10:00 Kostel za + rodiny Viceníkovu, Soporskou, Hýžovu, za +++ a za dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu
18:30 Kostel za * a + farníky
PONDĚLÍ 4. 7. 2022 SV. PROKOPA, OPATA
06:30 Kostel na dobrý úmysl
18:30 Kostel za + rodinu Malovaných a ochranu Panny Marie pro * rodinu
ÚTERÝ 5. 7. 2022 SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH MORAVY, SPOLUPATRONŮ METROPOLITNÍHO CHRÁMU A ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ
07:00 Kostel za české předsednictví v čele EU, EU a za jednotu a obrácení Evropy
STŘEDA 6. 7. 2022 SV. MARIE GORETTI, PANNY A MUČEDNICE
06:30 Kostel za + Liberta Rožka a jeho rodinu
18:30 Kostel za + manžela Viktora Doležala a + rodinu Chovancovu
ČTVRTEK 7. 7. 2022 ČTVRTEK 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za těžce nemocnou Irenu Rošnovou, syna Petra a + Jiřího Horalíka
18:30 Kostel za syna Petra Šafránka a jeho rodinu, s prosbou o dar víry a ochranu Panny Marie
PÁTEK 8. 7. 2022 PÁTEK 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za živé a zemřelé členy Společenství živého růžence z Mladcové
18:30 Kostel na poděkování za 50 let společného života a celou rodinu Olšanovu, Kvasnicovu a +++
SOBOTA 9. 7. 2022 SV. AUGUSTINA ŽAO RONGA, KNĚZE, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za dar víry a dar zdraví pro rodinu Grossmannovu a ochranu Panny Marie
18:30 Kostel na poděkování za 39. výročí vzniku komunity Cenacolo a za Boží požehnání a dar zdraví pro Matku Elvíru, zakladatelku Cenacola
NEDĚLE 10. 7. 2022 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + farníky
08:30 Kostel za všechny skautské i farní tábory s prosbou o požehnání přípravy a ochranu všech při jejich realizaci
10:00 Kostel za * a + rodinu Andrýskovu, Bartoňovu, Drgovu a Válkovu
18:30 Kostel za + Amálii Šimurdovou s prosbou o Boží ochranu a přímluvu Panny Marie pro * rodinu

SVÁTKY V TÝDNU

PONDĚLÍ Památka sv. Prokopa, opata

ÚTERÝ Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy

NEDĚLE 15. neděle v mezidobí

 

DĚKUJEME:

  • Děkujeme vám, kteří jste se ve čtvrtek jeli rozloučit s o. arcibiskupem Janem.

OZNAMUJEME:

  • V úterý bude jen jedna mše svatá, a to v 7 hod. Všichni jsme zváni na slavnostní bohoslužbu na Velehrad. 
  • Na nástěnkách najdete pozvání na: Dny lidí dobré vůle, Charismatickou konferenci, Pouť prarodičů s vnoučaty.
  • Prázdninové změny v liturgii

v rámci prázdnin budou zrušeny:

  • nedělní mše sv. v 11. 30 hod.
  • výstav Nejsvětější svátosti oltářní v pátky a neděle (výjimkou budou první pátky)
  • zpovídání v pátky a neděle bude jen 30 min. přede mší sv. 

Důvodem změn je čerpání dovolených kněží, zástupy v okolních farnostech a uvolnění kněží pro službu na táborech a při  jiných prázdninových aktivitách. Děkujeme za pochopení. Ostatní informace naleznete v Životě farností.

Přejeme všem farníkům klidný a pokojný čas dovolených a prázdnin.