Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 20. 3. do 27. 3. 2022 - 12. týden

NEDĚLE 20. 3. 2022 3. NEDĚLE POSTNÍ
07:00 Kostel za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro syna Jana a jeho rodinu
08:30 Kostel za farníky a dárce na kostel
10:00 Kostel na poděkování za milosti a dary s prosbou o Boží požehnání pro rodinu Válkovu
11:30 Kostel za + Karla Vývodu
16:00 Kostel Křížová cesta
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Josefa Kubánika a jeho * rodinu
PONDĚLÍ 21. 3. 2022 PONDĚLÍ 3. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + Lubomíra Filípka
18:30 Kostel na úmysly studentů; za Komunitu Cenacolo, za otevření komunitního domu v ČR
ÚTERÝ 22. 3. 2022 ÚTERÝ 3. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za * a + rodinu Chmelovu, Zábojníkovu, Vaumundovu a Poláškovu, za zasvěcené osoby a církev
STŘEDA 23. 3. 2022 STŘEDA 3. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + sestru Martu a bratra Vladimíra, dej ať odpočívají v pokoji
14:00 Kostel pohřeb: Machů Emílie (1926)
18:30 Kostel za + bratra Antonína a * rodinu
ČTVRTEK 24. 3. 2022 ČTVRTEK 3. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + Jířího Klinkovského a * rodinu
17:15 Kostel pro děti za rodiny zasažené válkou na Ukrajině
18:30 Kostel za + Marii Šarköziovou
PÁTEK 25. 3. 2022 SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
06:30 Kostel za + manžela Borivoje k 10. výročí jeho úmrtí, za * a + rodinu s prosbou o ochranu Boží a přímluvu Panny Marie
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
17:45 Kostel Křížová cesta
18:30 Kostel za * a + rodiny Strakovu a Janásovu
SOBOTA 26. 3. 2022 SOBOTA 3. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za * a + kněze a řeholníky
18:30 Kostel za * a + rodiny Postavovu, Holišovu, Lapčíkovu a +++
NEDĚLE 27. 3. 2022 4. NEDĚLE POSTNÍ (LAETARE)
07:00 Kostel za + Michala Chanáta a + rodiče Zábojníkovy
08:30 Kostel za + rodiče Novosadovy, +++ a * rodinu Pavelcovu
10:00 Kostel za farníky a dárce na kostel
11:30 Kostel za + rodiče Marii a Zdeňka Těžkých, prarodiče a * rodinu
16:00 Kostel Křížová cesta
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Alenu Lednickou, její dcery a * rodinu

SVÁTKY V TÝDNU

PÁTEK          Slavnost Zvěstování Páně (den modliteb za počatý život)

NEDĚLE        4. neděle postní  

 

DĚKUJEME:

  • Sbírka na podporu Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové vynesla 55 087 Kč. Všem dárcům děkujeme.
  • Děkujeme také všem, kteří se zúčastnili benefičního koncertu pro Ukrajinu. Uskutečnil se minulou neděli a na pomoc uprchlíkům se vybralo přes 10 000 Kč.
  • Děkujeme dobrovolníkům za jejich nasazení při pomoci uprchlíkům. Momentálně jich skrze naši farnost prošlo víc jak 150 a z toho 60 jich zůstalo ubytovaných ve městě.

OZNAMUJEME:

  • Informace pro maminky: dnes v neděli se maminky mohou připojit ke Křížové cestě, sraz 30 min. předem v sakristii; v úterý nebude Klub maminek ani Modlitby matek.
  • V úterý vás zveme na Večer chval tentokrát spojený s přímluvnou modlitbou a svědectvím. Uskuteční se v našem kostele od 19.30 hod.

V novém čísle Života farností najdete:

  • Ohlédnutí za uplynulými událostmi a informace o nastávajících, nabídku pomoci rodinám z Ukrajiny a mnoho dalšího. Vezměte výtisk i nepřítomným.

Na nástěnkách najdete pozvání na:

  • Duchovní obnovu pro mládež; duchovní obnovu pro maminky; duchovní obnovu pro rodiny; pozvánku na Gastrovýlet pro rodiny.

Pomáháme potřebným:

  • Materiální pomoc ukrajinským uprchlíkům koordinujeme přes web: chcemepomoct.cz Více najdete na farních webových stránkách. Kdo chce pomoct a nemá přístup i internetu, ať požádá někoho s přístupem. Moc tím ulehčíte koordinaci pomoci.