Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 14. 12. do 22. 12. 2019 - 51. týden

SOBOTA 14. 12. 2019 PAMÁTKA SV. JANA OD KŘÍŽE, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 15. 12. 2019 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (GAUDETE)
07:00 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Konečnou a Hrubou
08:30 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Věrných a Orálkovu
10:00 Kostel Za + rodiče a sestry Františku a Jarušku a živou rodinu Sokolovou
11:30 Kostel Za živé a zemřelé farníky
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Na poděkování za přijatá dobrodiní při příležitosti životního jubilea a za rodinu Valeriánovu
PONDĚLÍ 16. 12. 2019 PONDĚLÍ 3. ADVENTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za + Jaroslava Jančíka
18:30 Kostel Za fakultu aplikované informatiky a další úmysly studentů
ÚTERÝ 17. 12. 2019 17. PROSINCE
06:30 Kostel Za nenarozené děti a za pomoc matkám v tísni
STŘEDA 18. 12. 2019 18. PROSINCE
06:30 Kostel Za dar zdraví pro rodinu Josefa a Ingrid Kovalíkovy
18:30 Kostel Za + Josefa Čajánka a živou rodinu
ČTVRTEK 19. 12. 2019 19. PROSINCE
06:30 Kostel Za živé a zemřelé rodiny Hubáčku a Švejcarovu
18:30 Kostel Za + rodiče Amálii a Rudolfa Šimurdovy
PÁTEK 20. 12. 2019 20. PROSINCE
06:30 Kostel Za živé a zemřelé kněze našich farností
18:30 Kostel Za + Františka Višku, jeho manželku a živou rodinu
SOBOTA 21. 12. 2019 21. PROSINCE
06:30 Kostel Na úmysl dárce
18:30 Kostel Za + Karla Průtku, manželku a duše v očistci
NEDĚLE 22. 12. 2019 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:00 Kostel Na úmysl dárce
08:30 Kostel Za + rodiče Ludvíka a Julii Šuranské, syna Ludvíka, dceru Vlastu, vnučku Haničku a živou rodinu
10:00 Kostel Za + rodiče, sestru a živou rodinu Smetánkovu
11:30 Kostel Za + Františka Voborníka a babičku Marii a živou rodinu Voborníkovou
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za živé a zemřelé farníky