Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 18. 4. do 25. 4. 2021 - 16. týden

NEDĚLE 18. 4. 2021 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:00 Kostel za dar zdraví a Boží požehnání
08:30 Kostel poděkování za obdržené milosti s prosbou za dar víry pro děti, za * a + rodinu Dudrovu
10:00 Kostel za farníky
11:30 Kostel za + Ludmilu Slováčkovou, + Ivo Valčíka a * rodinu
15:00 Kostel Svaté přijímání (15:00; 15:15; 15:30; 15:45)
18:30 Kostel k nedožitým narozeninám, za + Rudolfa Šimurdu a ochranu Panny Marie pro * rodinu
PONDĚLÍ 19. 4. 2021 PONDĚLÍ 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + Stanislava Elšíka, Ladislava Hanulíka a +++
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
ÚTERÝ 20. 4. 2021 ÚTERÝ 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za Simonu, Radima, Milenu Strnadovy a Lenku Jirouškovu s rodinami
STŘEDA 21. 4. 2021 SV. ANSELMA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za * a + členy živého růžence z Mladcové
18:30 Kostel na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání pro rodinu Kubalovu
ČTVRTEK 22. 4. 2021 ČTVRTEK 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + Vladimíra Strýčka a Boží požehnání pro * rodinu
18:00 Regina 4YOUNG 7.–9. třída ONLINE https://www.farnostzlin.cz/4young

18:30 Kostel za * a + rodiny Tarabusovu, Blažkovu a Trnkovu
19:30 Regina 4YOUNG středoškoláci ONLINE https://www.farnostzlin.cz/4young

PÁTEK 23. 4. 2021 SVÁTEK SV. VOJTĚCHA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za rodinu Jurigovu
14:00 Kostel pohřeb: Tomanovič Josef (1955)
18:30 Kostel za * a + rodiny Kubíkovu, Uhrovu a Katovskou
19:30 Kostel poetické dílo Vzpomínky sv. Jana https://youtu.be/RmUNfTTINC4
 
SOBOTA 24. 4. 2021 SV. JIŘÍ, MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za * a + rodinu Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou a Hnilicovu, duše v očistci a za + Jaroslava Cekotu  a + Helenu Cekotovou
09:02 Kostel duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem https://youtu.be/hXJFo5Kk8sU
 
15:30 Kostel Mše sv. v rámci duchovní obnovy s P. Vojtěchem Kodetem
18:30 Kostel za + Zdeňku a Miroslava Bábkovy a Huberta Ambrose
NEDĚLE 25. 4. 2021 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE)
07:00 Kostel poděkování za 40 let manželství a za rodinu Stuchlíkovu, Dudrovu, Chvatíkovu a Kouřilovu
08:30 Kostel za skauty
10:00 Kostel za + Annu Trnčákovou k nedožitým 100. narozeninám a za  rodiny Trnčákovu, Salátovu a Mudříkovu.
11:30 Kostel za farníky
15:00 Kostel Svaté přijímání (15:00; 15:15; 15:30; 15:45)
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
 
18:30 Kostel za + manžela Josefa Kubáníka a jeho * rodinu
Hlášení farnosti
18. 4. 2021
3. neděle velikonoční

SVÁTKY V TÝDNU

Pátek                        Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

Sobota                     Památka sv. Jiří, mučedníka, patrona skautů

NEDĚLE                    4. neděle velikonoční

MŠE SVATÉ

Stále platí povinnost registrace. Prosíme ty, kteří mají pochybnosti o svém zdravotním stavu nebo patří do rizikových skupin, aby svou účast zvážili.

Všední dny

 • Ranní v 6.30 h. a večerní v 18.30 h. (obě s rezervací; večerní přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

Neděle

 • neděle velikonoční – pouze pro registrované
  • 00; 8.30; 10.00; 11.30; 18.30 h.
  • Mše v 8.30 h. (přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

PODÁVÁNÍ EUCHARISTIE

 • Každou neděli: od 15 do 16 h. v kostele.

ZPOVĚĎ – 30 min. před každou mší sv. ve všední dny

ADORACE – Jen soukromá.

FARA – Kancelář bude mít úřední hodiny v pondělí a ve středu.

SVATBY A POHŘBY – doporučujeme v úzkém rodinném kruhu.

JAK MOHU PŘISPĚT DO KOSTELNÍ SBÍRKY

 • Do kostelní sbírky můžete přispět skrze pokladničky, farní účet, QR kódy nebo platební terminál (farnostzlin.cz/sbirka).

DĚKUJEME

 • Děkujeme za přípravu a zapojení se do modlitebního programu na svátek Božího milosrdenství uplynulou neděli. P. Kříž děkuje těm, kteří svým hlasováním pomohli farnosti Vranov u Brna v možnosti získat finanční příspěvek za nejlépe opravenou stavbu Jihomoravského kraje. V této kategorii se umístili na druhém místě, ale na prvním v kategorii „Díla výtvarného umění.“ Děkujeme i za vaše příspěvky skrze postní pokladničky. Výtěžek je 16 378 Kč.

OZNAMUJEME

 • Dnes probíhá pravidelná sbírka na opravy.
 • V sobotu 24. dubna by se v naší farnosti uskuteční duchovní obnova s otcem Vojtěchem Kodetem. Stejně jako v postní době i tentokrát budete program moci sledovat pouze přes internet. Odkaz najdete na webových stránkách farnosti.
 • Vyšlo další číslo Života farností. Kdo můžete, vezměte i svým sousedům a známým, kteří se nedostanou do kostela.
 • V následujícím týdnu se uskuteční setkání ekonomické a pastorační rady. Vaše podněty zasílejte těm, kteří vás ve farních radách zastupují.
 • Pod kůrem u bankovního terminálu se nachází čistící prostředky, prosíme o pomoc s dezinfekcí lavic po každé bohoslužbě. Děkujeme.

 

POMÁHÁME POTŘEBNÝM

 • Přispět potřebným můžete finančním darem do pokladničky v kostele pod kůrem pod sochou sv. Judy Tadeáše. Tyto prostředky používáme k přímé pomoci lidem v nouzi, například zakoupením respirátorů a dezinfekcí pro lidi bez domova, kteří jsou momentálně zasaženi nemocí Covid 19, prosíme také o modlitbu za ně. Za březen jste v pokladničce shromáždili přes 11 tis. Kč.
 • Tříkrálová sbírka letos pokračuje online formou do 30. dubna. Můžete přispět převodem či skrze QR kódy nebo zaslat dárcovské SMS v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč na číslo 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA 30 nebo DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90.