Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 6. 12. do 13. 12. 2020 - 50. týden

NEDĚLE 6. 12. 2020 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
08:30 Kostel za farníky
08:30 Kostel za + rodiče Gerychovy, Zbrankovy a P. Antonína Mikla, jeho rodiče, sourozence a * rodinu
08:30 Kostel za + Vladislavu Říhovou a * rodinu
08:30 Kostel za + rodiče Omelkovy, Kadlčákovy, * rodinu a ochranu Panny Marie
PONDĚLÍ 7. 12. 2020 PAMÁTKA SV. AMBROŽE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za * a + rodinu Paciorkovu a Vrbíkovu
18:30 Kostel na úmysly studentů a za otevření komunitního domu Cenacolo v ČR
ÚTERÝ 8. 12. 2020 SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
09:00 Klub Pod Kánoí Klub maminek
18:30 Kostel FJ
STŘEDA 9. 12. 2020 SV. JANA DIDAKA CUAUHTLATOATZINA
06:30 Kostel za * rodinu Kurfürstovu
08:00 Kostel Zpovídání 8–10 h.
15:00 Kostel pohřeb: Šatný Miroslav (1937)
16:45 Regina Katecheze Dobrého pastýře
18:30 Kostel za + rodiče Oldřicha a Marii Dvořákovy s poděkováním za lásku, starostlivost a péči
19:30 Klub Pod Kánoí Škola společenství ONLINE
ČTVRTEK 10. 12. 2020 PANNY MARIE LORETÁNSKÉ
06:30 Kostel za + rodiče a jejich + děti a prosba za Boží ochranu * rodiny
08:30 Klub Pod Kánoí Škola společenství ONLINE
16:15 Regina Katecheze Dobrého pastýře
18:00 Regina 4YOUNG 7.–9. třída
18:30 Kostel za dar zdraví
19:30 Regina 4YOUNG středoškoláci
PÁTEK 11. 12. 2020 SV. DAMASA I., PAPEŽE
06:30 Kostel za + rodiče a celou * a + rodinu
13:30 Kostel pohřeb: Urbová Jarmila (1927)
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
17:00 Kostel Zpovídání
18:30 Kostel za + rodiče Hnilovy, za ochranu a Boží pomoc pro * rodinu
SOBOTA 12. 12. 2020 PANNY MARIE GUADALUPSKÉ
06:30 Kostel za * a + rodiny Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Němečkovu a Hnilicovu a za nenarozené děti
18:30 Kostel za + rodiče Pulkrábkovy, bratra Pavla a * rodinu
NEDĚLE 13. 12. 2020 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (GAUDETE)
07:00 Kostel za * a + rodinu Blechovu a Gajdošíkovu
08:00 Kostel za nemocnou prababičku Hedviku Davidovou a za dar pokory pro rodinu Dudrovu
09:00 Kostel za + manžele Mitáčkovy a jejich rodiče, + manžele Dvorské, + manžele Hamerníkovy, + Jaroslava Nováka a celou * rodinu Dvorských
10:00 Kostel za farníky
11:00 Kostel za + Zdeňku Mejtovou
12:00 Kostel vlastní úmysl
17:00 Kostel za dar spásy pro + manžela
18:30 Kostel za + manžele Vodákovy, Holíkovy a Stanislavu Liškovou
SLEDUJTE AKTUÁLNÍ VÝVOJ SITUACE NA WEBU FARNOSTI A NA KOSTELE.

Hlášení farnosti 6. 12. 2020

2. neděle adventní

Svátky v týdnu

Pondělí              Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Úterý                 Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu       

 • bude navíc večerní mše sv. v 18.30 h.

Sobota              Památka Panny Marie Guadalupské

Neděle              3. neděle adventní

Děkujeme

 • Děkujeme za vaše finanční příspěvky pro farnost. Přes bankovní terminál a QR kódy se doposud vybralo 50 480 Kč. Do kostelní sbírky můžete přispět skrze pokladničky, farní účet, QR kódy nebo platební terminál (farnostzlin.cz/sbirka).

 

MŠE SVATÉ

Všední dny od 3. 12. 2020

 • Ranní v 6.30 h., a večerní v 18.30 h. (přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

BEZ REZERVACE!!!

Neděle

 • v 7.00; 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 17.00; 18.30 h.
 • SITUACE SE MŮŽE VE ČTVRTEK ZMĚNIT. SLEDUJTE WEB A NÁSTĚNKY!!!

SVÁTOST SMÍŘENÍ v kostele

 • Středa od 8 do 10 h.
 • Pátek od 17 do 18.25 h.
 • 30 min. před každou mší sv. ve všední dny

ADORACE Využívejte možnosti adorace a soukromé modlitby v kostele od 7 do 18 h.

 • Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní v pátek od 17 do 18.25 h.

FARA Kancelář funguje jako doposud v pondělí a středy v 8–10 h a 14–16 h.

KNĚZ NA TELEFONU

 • V případě vážných problémů, které byste rádi řešili s knězem máte možnost volat o. Ivanovi na jeho tel. číslo: 603 844 331.

SVATBY A POHŘBY

 • Od čtvrtku 3. 12. je na těchto obřadech v našem kostele možná účast max. 100 lidí.

 


 

OZNAMUJEME

 • Zveme rodiny s dětmi ke sledování Setkání s Mikulášem, a to hned po dnešní ranní mši.
 • Dnes v neděli od 17 do 18 h. zveme na čtvrtý virtuální „Čaj o páté“ – setkání farníků s kněžími skrze videokonferenci. Téma: „Vznik liturgických dob.“ Odkaz najdete na webových stránkách farnosti.
 • sobotu 12. 12. pořádají animátoři zlínského děkanátu duchovní obnovu s P. Petrem Káňou na téma „Mládenče, pravím ti vstaň!“. Obnova začíná v 17 h a bude přenášena přes internet (cz/live).
 • Od minulého týdne začala výuka náboženství na faře i na Regině.
 • Adventní aktivitaúkol pro 2. týden: Budeme druhé chválit a povzbuzovat. Chvála má být upřímná, od srdce. Pak nás proměňuje a vyhání z našeho srdce jakýkoliv náznak závisti. Symbolem chvály tedy bude srdce.
 • Všem manželům nabízíme video-duchovní obnovu pro manžele s názvem „Přikládáme do ohně“ s manžely Smékalovými. Video bude na webu farnosti po dobu adventní.
 • Farní knihovna bude otevřena v pondělí a ve středu 13–15 h., ve čtvrtek 14–15.30 h.
 • Zapisování intencí pro období leden–březen 2021 probíhá na webu farnosti (farnostzlin.cz/intence) nebo i osobně na faře, a to v úředních hodinách.
 • Na faře, v kostele i ve Veni jsou k dispozici nové farní kalendáře. Jedná se o běžný stolní, ale také dárkový nástěnný vhodný jako dárek.
 • Prodejna Veni má každý všední den otevřeno 8:00–18:00 a o adventních nedělích00–11.00 / 14.00–17.00.

Prosíme o spolupráci

 • Dnes naposledy můžete hlasovat pro podporu projektu obnovy prostoru kolem kaple na Pasekách: https://vote.d21.me/cs/info/tvorimezlin
 • Vyzýváme farníky k další pomoci a děkujeme za přinesené teplé oblečení pro muže bez domova.
  • lidem bez domova v našem městě aktivně pomáhá azylový dům a nízkoprahové centrum Červeného kříže, které sídlí na Hornomlýnské ulici ve Zlíně. Sbírka teplého oblečení byla předána, v této chvíli mají naplněny kapacity pro skladování. Uvítali by však napínací frote prostěradla, ručníky a utěrky. Také tyto věci můžete přinášet na faru nejlépe v úřední hodiny
  • přispět můžete i finančním darem do pokladničky v kostele pod kůrem pod sochou sv. Judy Tadeáše. Tyto prostředky použijeme k přímé pomoci lidem v nouzi.
 • Na 4. neděli adventní připravujeme Misijní „minijarmark“, pokud chcete přispět svými výrobky a podpořit tak misie nebo už doma máte připravené výrobky, můžete je přinášet na faru v úředních dnech. Může to být také cukroví, které je však třeba přinést zabalené a připravené k distribuci.
 • Charita připravuje Tříkrálovou sbírku na 9. 1. 2021. Jestli to situace dovolí proběhne standardním způsobem a budeme potřebovat koledníky. Registrujte se u pí. Gerychové na čísle 737313380; [email protected].