Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 11. 7. do 18. 7. 2021 - 28. týden

NEDĚLE 11. 7. 2021 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel za + manžele Hudečkovy a Gajdošíkovy a za * rodinu s prosbou o Boží požehnání
10:00 Kostel za * a + rodinu Hodgson
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel na úmysl dárce
PONDĚLÍ 12. 7. 2021 PONDĚLÍ 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc, ochranu a požehnání
18:30 Kostel za rodinu Klinkovskou, Machovou a Navláčilovou
ÚTERÝ 13. 7. 2021 SV. JINDŘICHA
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
STŘEDA 14. 7. 2021 BL. HROZNATY, MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za + rodiče Jana a Gabrielu Talašovi
18:30 Kostel za + manžela, oboje rodiče a duše v očistci
ČTVRTEK 15. 7. 2021 PAMÁTKA SV. BONAVENTURY, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za * a + členy společenství živého růžence
18:30 Kostel na poděkování za 85 let života s prosbou o Boží požehnání pro paní Ludmilu Hoferkovou
PÁTEK 16. 7. 2021 PANNY MARIE KARMELSKÉ
06:30 Kostel za + Jarmilu a Aloise Vaculčíkovi a Boží požehnání a dar víry pro jejich děti a vnuky
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za rodinu Strakovu a Janásovu
SOBOTA 17. 7. 2021 BL. ČESLAVA A SV. HYACINTA, KNĚŽÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za nenarozené dítě
18:30 Kostel za * a + rodinu Gajdůškovu s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání
NEDĚLE 18. 7. 2021 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za + rodiny Hutěčkovy a Janišovy
08:30 Kostel za + rodiče Pavelcovy, * rodinu a duše v očistci
10:00 Kostel za farníky
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za Boží pomoc a požehnání pro rodinu Hnilicovu, Pavlíčkovu a Halbsgutovu
Hlášení farnosti
11. 7. 2021
15. neděle v mezidobí

 

SVÁTKY V TÝDNU

 

Čtvrtek                    Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

Pátek                         Památka Panny Marie Karmelské

NEDĚLE                    16. neděle v mezidobí

 

 

DĚKUJEME

  • Sbírka na pomoc postiženým tornádem vynesla 270 000 Kč. Děkujeme za vaši velkou štědrost i vaše modlitby. Pokud bude chtít ještě někdo přispět, ať do konce července využije pokladničku pod sochou sv. Judy Tadeáše.

 

OZNAMUJEME

  • Příští neděli 18. 7. uvítáme v naší farnosti nového kaplana P. Jiřího Luňáka. Otec Ondřej by měl odcházet na studia do Říma začátkem září.
  • Během prázdnin nebude v neděle mše sv. v 11.30 h. Důvodem je uvolnění kněží k zastupování v jiných farnostech v čase dovolených. Děkujeme za pochopení.
  • V sakristii si můžete vyzvednout víno z arcibiskupských sklepů, jako poděkování za vaše příspěvky na opravu varhan.