Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 22. 3. do 29. 3. 2020 - 13. týden

NEDĚLE 22. 3. 2020 4. NEDĚLE POSTNÍ (LAETARE)
07:00 Kostel Za * a + farníky
08:30 Kostel Za + Marii Šarkoziovou
10:00 Kostel Za + rodiče, + manžela, duše v očistci a * rodinu
11:30 Kostel Za + Josefa Kalivodu a za * a + členy rodiny Kalivodovy, Vojtěchovy, Zelíkovy a Hábovy
18:30 Kostel Za + rodiče Marii a Karla Bouškovy a babičku Boženu Bouškovou
PONDĚLÍ 23. 3. 2020 PONDĚLÍ 4. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za nenarozené děti a za matky s dětmi v tísni
18:30 Kostel Za + Alenu Lednickou
ÚTERÝ 24. 3. 2020 ÚTERÝ 4. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za + rodiče
STŘEDA 25. 3. 2020 SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
06:30 Kostel Za živé a zemřelé kněze našich farností
17:00 Kostel Za rodiny Strakovu a Janásovu
18:30 Kostel Za + Bořivoje Jakšiče a živou rodinu
ČTVRTEK 26. 3. 2020 ČTVRTEK 4. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za ochranu a pomoc Boží v těžké nemoci a za navrácení zdraví
18:30 Kostel Za + rodiče Vykopalovy, Hlaváčovy, + děti a vnuky a za živou rodinu.
PÁTEK 27. 3. 2020 PÁTEK 4. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za + syna Jaroslava a za živou a + rodinu Barboříkovu a Jančíkovu
18:30 Kostel Za + rodiče Marii a Zdeňka Těžkých, duše v očistci a živou rodinu.
SOBOTA 28. 3. 2020 SOBOTA 4. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za živé a + rodiny Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Hnilicovu a za + Vladimíra Kopečného a duše v očistci
18:30 Kostel Za rodiny Ingrovu a Mikelovu
NEDĚLE 29. 3. 2020 5. NEDĚLE POSTNÍ
07:00 Kostel Za rodinu Vlčkovu, Maliňákovu, Strnadovu a duše v očistci
08:30 Kostel Za + Annu Novosadovou, manžela a živou rodinu Pavelcovou
10:00 Kostel Za živé a zemřelé farníky
11:30 Kostel Za zemřelého manžela Josefa Kubánika a jeho živou rodinu
18:30 Kostel Za Rudolfa Lacigu a jeho otce

Oznamujeme

- Dnes v neděli 22. března bude televize Noe přenášet mši sv. slavenou o. arcibiskupem Janem Graubnerem.  Začátek je v 10.30 h.

- Počínaje tímto týdnem nabízíme čtvrteční mše svaté zaměřené pro rodiny s dětmi.

- V následujícím týdnu se k našim přenosům bohoslužeb připojí kněží z Jižních Svahů. Slavit budou: úterní mši v 18.30 h. a v neděli v 10.30 h. Čas nedělní mše se může změnit!!!

- Připravujeme  pro následující týden přenos večeru chval a křížovou cestu. Informace sledujte na farních stránkách.

 

Pokyny pro následující týden ovlivněný mimořádnými opatřeními vlády:

Bohoslužby a svátosti

- až do odvolání je zrušeno veřejné slavení mší svatých ve farním kostele

- nadále platí pohřby jen v úzkém rodinném kruhu

- svátost smíření udělují kněží jen v nutných případech po domluvě na faře

- svátost pomazání nemocných udělují kněží jen v případech nebezpečí smrti

V naší farnosti zůstávají zrušeny tyto aktivity:

- Výuka náboženství

- Zkoušky a zpěv scholy a sboru

- Adorace a pobožnosti křížových cest v kostele

- Mše v nemocnici a jiných sociálních ústavech

- Farní nedělní kavárna s farní knihovničkou a pronájmy klubu k soukromým akcím

- Klub maminek a modlitby matek na faře

- Jakékoli jiné shromažďování více lidí, čímž se myslí i setkání společenství

Prosba o pomoc

- Prosíme o výpomoc s šitím roušek – můžete je přinášet buď na magistrát nebo i na faru a to jednotlivě zabalené a v uzavřeném igelitovém obalu.

- Buďme v tuto dobu všímaví k potřebám zvláště starých a nemocných lidí. Kromě pomoci s nákupy je možné využívat kontakt skrze telefony. Mluvme spolu, nabízejme telefonické rozhovory.

 

Připojme se večer ve 20 hodin k modlitbě za ukončení epidemie. Mysleme na všechny nemocné, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů s prosbou o Boží pomoc.