Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 12. 6. do 19. 6. 2022 - 24. týden

NEDĚLE 12. 6. 2022 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
07:00 Kostel za + rodiče Švajdovy a Vojtkovy a * rodinu, s prosbou o přímluvu Panny Marie
08:30 Kostel za +rodiče Novosadovy, +syna Josefa, +Janu Pechancovou, +++ a * rodinu Pavelcovu
10:00 Kostel za + Marii Klinkovskou a * rodinu Klinkovskou
11:30 Kostel za farníky a dárce na kostel
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + manžele Bodečkovy a * rodinu Ryšavou
PONDĚLÍ 13. 6. 2022 PAMÁTKA SV. ANTONÍNA Z PADOVY, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za * a + členy společenství Živého růžence ze Zlína
18:30 Kostel za Boží pomoc pro chlapce a děvčata v komunitních domech Cenacola a jejich rodiny hledající cestu ze závislosti
ÚTERÝ 14. 6. 2022 ÚTERÝ 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * a + rodinu Čapkovu
STŘEDA 15. 6. 2022 SV. VÍTA, MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za novomanžele Stuchlíkovy
13:00 Kostel pohřeb: František Vaculík (1941)
18:30 Kostel za + rodiče Jindřišku a Oldřicha Haškovy
ČTVRTEK 16. 6. 2022 SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
06:30 Kostel za větší úctu k eucharistii
17:15 Kostel za mír a pokoj na Ukrajině
18:30 Kostel za * a + rodinu Dekárovou a Šebestovou
PÁTEK 17. 6. 2022 PÁTEK 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za * a + rodinu Malinovu,Kutrovu ,Dalajkovu a na poděkování za 70 let života
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel na úmysl dárce
SOBOTA 18. 6. 2022 SOBOTA 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za * a + rodinu Šintálovu, Kolářovu a Šalenovu a požehnání pro celou rodinu
18:30 Kostel za * a + rodinu Žákovu a Tkadlecovu, za duše v očistci a ochranu P. Marie
NEDĚLE 19. 6. 2022 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za + rodiče Němečkovy, jejich + děti a vnuka a Boží ochranu * rodiny
10:00 Kostel za farnosti a obyvatele našeho města
za + manžele Hudečkovy, Gajdošíkovy a * rodinu, za * a + rodinu Maicovu a Taušovu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za farníky a dárce na kostel

SVÁTKY V TÝDNU

PONDĚLÍ     Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

NEDĚLE        SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ (přesunutá ze čtvrtku)

 

DĚKUJEME:

  • Děkujeme všem, kteří připravovali a zrealizovali páteční akci Noc kostelů.

OZNAMUJEME:

  • Na církevní školství jsme odeslali 39 411 Kč. Děkujeme za vaše dary.
  • Ve středu 15. 6. ve 20 hod. se budeme v našem kostele modlit za mír. Modlitba bude přenášena televizí Noe.
  • Na příští neděli 19. 6. v 10 hod. bude přesunuta čtvrteční slavnost Těla a Krve Páně. Mše sv. bude po třech letech opět slavena v parku Komenského, odkud průvodem přejdeme do kostela. Ten den bude z původního pořadu bohoslužeb zachována jen první a poslední mše sv. Zveme děti od 1. do 5. třídy (případně mladší, pokud zvládnou jít bez rodičů) a především letošní prvokomunikanty do slavnostního průvodu. Více informací je v Životě farností a na webu. Prosíme zájemce o zapsání v sakristii kvůli zajištění květin. Pro účastníky slavnosti budou připravena místa k sezení, ale nevyjdou na všechny. Ty, kdo nevydrží stát prosíme, aby si přinesli židličky. V případě velmi vydatného deště se mše z parku přesune do kostela.
  • Ve čtvrtek 30. 6. v 17 hod. se v olomoucké katedrále uskuteční rozloučení s o. arcibiskupem Janem. Na děkovnou bohoslužbu vypravujeme autobus. Zájemci, zapisujte se v sakristii.
  • Během června si můžete ve farní kanceláři nebo na webu farnosti zapisovat intence na mše sv. pro další čtvrtletí (červenec–září).
  • Pokud vás oslovil způsob modlitby na vigilii slavnosti Seslání Ducha Svatého a toužíte po společenství nebo prostoru pro sdílení, přijměte pozvání do otevřeného chválového společenství, které se schází každý čtvrtek v 16:45 v Klubu pod kanoí. Těšíme se na vás.