Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 19. 12. do 26. 12. 2021 - 51. týden

NEDĚLE 19. 12. 2021 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:00 Kostel za Boží milosrdenství pro + osobu
08:30 Kostel za + Ludmilu Drgovou, + manžela a nenarozené děti
10:00 Kostel za farníky
11:30 Kostel poděkování za 50 let života s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu.
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Ludmilu a Josefa Odvárkovy s prosbou o Boží pomoc pro * rodinu
PONDĚLÍ 20. 12. 2021 20. PROSINCE
06:30 Kostel za + manžele Soldánovy, + manžele Bodečkovy, + Pavla Ryšavého a * rodinu Ryšavou.
18:30 Kostel za + Rudolfa Šimurdu, za +++ a za Boží ochranu pro * rodinu
ÚTERÝ 21. 12. 2021 21. PROSINCE
06:30 Kostel za + Kamila Straku a + Ludmilu a Františka Zapletalovy
STŘEDA 22. 12. 2021 22. PROSINCE
06:30 Kostel za * a + kněze
13:00 Kostel pohřeb: Sovová Marie (1936)
18:30 Kostel za Boží požehnání a moudrost v rozhodnutí
ČTVRTEK 23. 12. 2021 23. PROSINCE
06:30 Kostel za + rodiče z obou stran, za rodinu Blažkovu a Sušankovu, +++ a všechny nenarozené děti
18:30 Kostel za rodinu syna Miroslava s prosbou o Boží požehnání
PÁTEK 24. 12. 2021 SVÁTEK ŠTĚDRÝ DEN
06:30 Kostel za lidi osamělé a bez domova, ať pocítí Boží blízkost a pomoc
15:00 Kostel za rodiny
19:00 Kostel za mír a pokoj ve světě
21:00 Kostel za farníky
SOBOTA 25. 12. 2021 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
07:00 Kostel za nenarozené děti
08:30 Kostel za * a + rodiny Strakovu a Janásovu.
10:00 Kostel za + Karla Perůtku, manželku Vlastu, jejich + rodiče a za * rodinu s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie 
11:30 Kostel za úctu k rodině a životu, za lásku mezi lidmi a pokoj ve světě
18:30 Kostel za obrácení našeho národa
NEDĚLE 26. 12. 2021 SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
07:00 Kostel za rodinu syna Jana s prosbou o Boží požehnání
08:30 Kostel na poděkování za dar života a křtu s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
10:00 Kostel za * a + rodinu Barankovu a Vojtáskovu
11:30 Kostel za farníky
18:30 Kostel za Jana a Ludvíka Zvoníčkovy a +++
  • Arcibiskupské sklepy prodávají dnes dopoledne před kostelem svá vína.
  • Prodejna Veni bude dnes 4. neděli adventní otevřena od 8 do 12.45 h.
  • Dny a hodiny, ve kterých se můžete zde v kostele vyzpovídat i u cizích zpovědníků najdete v posledním čísle Života farností a na vnitřní nástěnce.
  • Přehled bohoslužeb během vánočních svátků najdete také v posledním čísle Života farností. Upozorňujeme, že mše sv. na Štědrý den v 15 h. je určena především rodinám s dětmi. Ostatním farníkům nabízíme další dvě bohoslužby v 19.00 a 21 h.
  • Příští neděli na svátek Svaté rodiny bude při bohoslužbách probíhat obnova manželských slibů.

  

POMÁHÁME POTŘEBNÝM:

  • Na Štědrý den připravujeme ve spolupráci s Červeným křížem balíčky pro lidi bez domova, které jim budou předány při večeři na Štědrý den otcem Kamilem a Miroslavem. Pokud chcete přispět k této Štědrovečerní večeři domácím cukrovím, můžete je přinést na faru nejpozději ve čtvrtek 23. prosince.
  • Přispět můžete i finančním darem do pokladničky v kostele pod kůrem pod sochou sv. Judy Tadeáše. Tyto prostředky použijeme k přímé pomoci lidem v nouzi. Děkujeme jménem všech potřebných za vaši štědrost.

 

Z důvodu šíření Covidu-19 platí ve farnosti tato opatření: nejsou slouženy mše sv. v nemocnici; v kostele používejte dezinfekci, respirátory a rozestupy; eucharistie se podává na ruku – kdo z vážných důvodů nemůže přijímat na ruku, ať přistupuje jako poslední; je uzavřený Klub pod kánoí pro nedělní setkávání; návštěvníky fary vyzýváme, aby používaly respirátory.