Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 9. 10. do 16. 10. 2022 - 41. týden

NEDĚLE 9. 10. 2022 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel za dobrou, obohacující a kvalitní formaci ministrantů v celé České republice a za kvalitní formaci seminaristů v České republice
10:00 Kostel poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání
11:30 Kostel za + Ignáce Stanislava Horníčka k výročí 25 let od úmrtí
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za dar zdraví a Boží požehnání
PONDĚLÍ 10. 10. 2022 PONDĚLÍ 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel na poděkování za dceru Karličku s prosbou o požehnání a ochranu do jejího života
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo a její dobrodince
ÚTERÝ 11. 10. 2022 SV. JANA XXIII., PAPEŽE
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
STŘEDA 12. 10. 2022 SV. RADIMA, BISKUPA
06:30 Kostel za navrácení zdraví a za ochranu a pomoc Boží pro * rodinu
14:00 Kostel pohřeb: Statečná Ivanka (1947)
18:30 Kostel za + manžela Josefa Majera a rodinu Čermákovu a + Tomáše Vašíčka
ČTVRTEK 13. 10. 2022 ČTVRTEK 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel na poděkování za život s prosbou o Boží požehnání do dalších let a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
18:30 Kostel za + Františka Bednaříka, + rodiče Bednaříkovy a Kratochvílovy, za +++ a za * rodinu
PÁTEK 14. 10. 2022 SV. KALISTA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za + manžela Josefa Šafránka a * rodinu s prosbou o ochranu Panny Marie
10:00 Kostel Pohřeb: Blažková Alenka (1927)
12:00 Kostel pohřeb: Váňa Antonín (1945)
15:30 Kostel pohřeb: Věra Lukášová 
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel na úmysl dárce
SOBOTA 15. 10. 2022 PAMÁTKA SV. TEREZIE OD JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE
06:30 Kostel za živou a + rodinu Ondrišikovou a Macikovou
18:30 Kostel za + rodiče Váňovy, jejich + snachy a + zetě Františka a * rodiny Váňovu a Zbořilovu
NEDĚLE 16. 10. 2022 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodiny, Vránovu a Mánkovu.
08:30 Kostel za farníky
10:00 Kostel na poděkování za dar života a dar křtu pro Julii, s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
11:30 Kostel na úmysl dárce
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + Ludmilu a Jana Pechancovi a jejich+ rodiče  a prosba o dar zdraví pro * rodinu, a prosba o Boží pomoc pro rodinu

SVÁTKY V TÝDNU

SOBOTA      Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

NEDĚLE        29. neděle v mezidobí

 

DĚKUJEME:

  • Děkujeme všem, kteří se v sobotu zapojili do misijního tvoření i vám, kteří jste pomáhali s organizací Konference o společenství.

 

OZNAMUJEME:

  • Každé druhé úterý v měsíci v 18 hod. zveme lektory, a ty, kteří by se rádi přidali, na pravidelná formační setkání v kostele. První setkání se uskuteční 11. 10.
  • Příští sobotu se v naší farnosti uskuteční Seminář pro scholy. Přihlášeno je víc jak 150 lidí z celé republiky. Při té příležitosti prosíme ženy o napečení občerstvení. Donést je můžete do sakristie, a to v pátek po večerní mši anebo v sobotu po ranní.
  • Odjezd autobusu na Godzone tour do Ostravy bude divadla ve Zlíně 25. 10. v 15 hod. Cena 350 Kč.

V říjnu proběhnou volby do pastorační rady. Lístky s navrhovanými kandidáty můžete vhazovat do schránky připravené pod kůrem, ještě dnes 9.10.

V novém čísle FZ najdete pozvání na:

Setkání členů živého růžence na Jižních Svazích; Misijní jarmark; Děkanátní pouť na Velehrad; Klub maminek a Modlitby matek; Spolčátko pro předškoláky; Farní drakiádu; Synodní vzdělávání; půlroční přehled aktivit pro křesťany z našich farností a mnoho dalšího.

Moc prosíme všechny, kteří chtějí zveřejňovat jakékoli oznámení, aby tak dělali především skrze Život farností. Omezíme tím množství ohlášek, které stále narůstají.