Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 15. 9. do 22. 9. 2019 - 38. týden

NEDĚLE 15. 9. 2019 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za muže a ženy v našich věznicích
08:00 Kostel za živé a zemřelé farníky
10:00 Kostel za biřmovance
11:30 Kostel za zemřelého Jaroslava Gajdůška a živou rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel na úmysl dárce
PONDĚLÍ 16. 9. 2019 SV. LUDMILY, MUČEDNICE
06:30 Kostel Za zemřelého Josefa Hosťoveckého a za rodinu Karlovu
18:30 Kostel Za rodinu Skácelovu, za uzdravení a za duše v očistci
ÚTERÝ 17. 9. 2019 SV. KORNÉLIA, PAPEŽE, A CYPRIÁNA, BISKUPA, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel Na poděkování za 80 let života paní Šalenové s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro ni
STŘEDA 18. 9. 2019 STŘEDA 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Hofericovu a Filipovu
18:30 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Blažkovu, za dar víry pro rodinu Sušánkovu, Boží ochranu a všechny nenarozené děti
ČTVRTEK 19. 9. 2019 SV. JANUÁRIA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel Za zemřelé rodiče Břečkovy a Hanačíkovy a duše v očistci
18:30 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Žákovu a Tkadlecovu a duše v očistci
PÁTEK 20. 9. 2019 PAMÁTKA SV. ONDŘEJE KIM TAEGONA, KNĚZE, PAVLA CHONG HASANGA A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Řeháčkovu
18:30 Kostel Za práci, finační situaci, zdraví a požehnání pro celou rodinu
SOBOTA 21. 9. 2019 SVÁTEK SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY
06:30 Kostel Za živé a zemřelé rodiny Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou a Hnilicovu a za duše v očistci
18:30 Kostel Za zemřelou maminku Marii Dvořákovou
NEDĚLE 22. 9. 2019 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Za živé a zemřelé rodiny Vlčkovu, Kusákovu a Říhovu
08:30 Kostel Za rodinu Jakubíčkovu
10:00 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Viceníkovu a Potáčkovu a za zemřelého Luboše Máčalu
11:30 Kostel Za živé a zemřelé farníky
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za zemřelou rodinu Nájemníkovu a Řemenovskou