Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 6. 3. do 13. 3. 2022 - 10. týden

NEDĚLE 6. 3. 2022 1. NEDĚLE POSTNÍ
07:00 Kostel za + manžela a syna Jana, dary DS a ochranu PM pro * rodinu Uhlíkovu
08:30 Kostel za + rodiny Wygrysovou a Szyrokou
10:00 Kostel za + maminku a babičku, paní Jarmilu Omelkovou.
11:30 Kostel za * a + členy rodiny Paciorkovy a Vrbíkovy
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za farníky a dárce na kostel
PONDĚLÍ 7. 3. 2022 PONDĚLÍ 1. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel zádušní mše sv. za + rodinu Syřiš´tovu, Cejnarovu, Kolaříkovu, Krojcrovu, Harničárovu, Križanovu, Kapallovu za + Marii Chábkovou, Karla Moleše, Marii Hrdovou a její sestru, Marii Horákovou, L. Killmistera, Luďka Vybírala, Hedviku Grolíkovou, Petra Cápka, Adama Ruckiho, Bernadettu Růžičkovou a další řádové sestry z kláštera z Kroměříže.
18:30 Kostel na úmysly studentů
za Komunitu Cenacolo, za otevření komunitního domu v ČR
ÚTERÝ 8. 3. 2022 ÚTERÝ 1. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
STŘEDA 9. 3. 2022 STŘEDA 1. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + rodiče
18:30 Kostel za + rodiče Františku a Karla Firichovy a * rodinu
ČTVRTEK 10. 3. 2022 ČTVRTEK 1. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + Rosalii Zajícovu a Kamilku a Václava Sekaninovy
17:15 Kostel pro děti za rodiny zasažené válkou na Ukrajině
18:30 Kostel za + manžela Viktora Doležala a rodinu Chovancovu
PÁTEK 11. 3. 2022 PÁTEK 1. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za uzdravení vztahů v rodině
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Bohumilu Vojtovou s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
SOBOTA 12. 3. 2022 SOBOTA 1. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + Josefa Jakubíčka a * rodinu
18:30 Kostel za * a + rodinu Jadrníčkovou
NEDĚLE 13. 3. 2022 2. NEDĚLE POSTNÍ
07:00 Kostel za farníky a dárce na kostel
08:30 Kostel za + manžela Vítězslava a celou * a + rodinu Bartíkovu a Hubíkovu
10:00 Kostel za + Jana Vranu, * a + rodiny Vranovu a Piknovu
11:30 Kostel za Jana a Boženu Stuchlíkovy a za + rodinu Burietovu, Kožuškovu a Stuchlíkovu
16:00 Kostel křížová cesta
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + rodiče Chromčákovy a syny a za * rodinu Matlovu

SVÁTKY V TÝDNU

NEDĚLE 2. neděle postní

 

  • Dnes je sbírka Haléř sv. Petra a sbírku následující neděle odešleme na podporu Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové.
  • Vyšlo další setkání Života farností. Najdete v něm:
   • Odkazy na materiály použitelné v postní době.
   • Informace o konání pobožností Křížových cest.
   • Pozvání na postní duchovní obnovu mládeže s křesťanskými, slovenskými rapery TowMeot.
   • Pozvání na čtvrteční mši sv. zvláště pro rodiny s dětmi.
   • Pozvánky na letošní letní tábory.
  • Maminky ve spolupráci s Centrem pro rodinu Zlín připravují postní duchovní obnovu s o. Michalem Zahálkou. Uskuteční se v úterý 22.3. od 9h na Centru pro rodinu, bude zajištěno hlídání dětí, proto je třeba se předem přihlásit u Alžběty Volfové.
  • Připravuje se Postní duchovní obnova pro mládež – viz plakátek na nástěnce.
  • Dnes jsme během celého dopoledne zváni na Lidovou snídani před kostelem. Zároveň otevíráme Klub pod kánoí pro vzájemné setkávání. Děkujeme všem, kteří byli ochotni se zapsat ke službě a vyzýváme k zapojení i ostatní. 
 • Prosme v tyto dny za ukončení válek ve světě, zvláště na Ukrajině. Připojme se k některé ze sbírek. Kdo má zájem pomoct, najde informace na farních webových stránkách. Jako formu pomoci můžete zvolit i účast na benefičním koncertu duchovní hudby, který se uskuteční v našem kostele příští neděli 13. 3. v 19. 45. Účinkuje pěvecký sbor Cantica laetitia Akademický sbor Technologické fakulty UTB ve Zlíně a hosté.