Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 24. 10. do 31. 10. 2021 - 43. týden

NEDĚLE 24. 10. 2021 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - DEN MODLITEB ZA MISIE - SBÍRKA NA MISIE
07:00 Kostel za * a + rodiny Šintálovu, Kolářovu, Šalenovu a Vávrovu
08:30 Kostel na poděkování za život a ochranu a pomoc Boží s prosbou do dalších let
10:00 Kostel za + rodiče Kamasovy a + sestru Marii
11:30 Kostel za farníky
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel Za + bratra Antonína, rodiče Barboříkovy ochranu a dar Duch sv.pro živou rodinu a +++
PONDĚLÍ 25. 10. 2021 SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
06:30 Kostel na úmysl dárce
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo a za otevření komunitního domu v naší zemi
ÚTERÝ 26. 10. 2021 ÚTERÝ 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel na úmysl dárce
STŘEDA 27. 10. 2021 STŘEDA 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + rodiče Šrenkovy a * rodinu
18:30 Kostel za + manžela JUDr. Zdeňka Holuba, k 1. výročí úmrtí a za + rodiče Holubovy a Ondruškovy
ČTVRTEK 28. 10. 2021 SVÁTEK SV. ŠIMONA A JUDY, APOŠTOLŮ
06:30 Kostel na úmysl dárce
18:30 Kostel za + rodinu Pánkovu, Párovu, ochranu pro živou rodinu a +++
PÁTEK 29. 10. 2021 PÁTEK 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel na poděkování za život s prosbou o Boží požehnání a ochranu do dalších let
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel na poděkování za všechny milosti a dary s prosbou o Boží požehnání pro rodiny Válkovu a Andrýskovu
SOBOTA 30. 10. 2021 SOBOTA 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za + Marii Kvasnicovou
15:30 KNTB MŠE SV. AŽ DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENA!
18:30 Kostel za + Jana a Ludmilu Šeré, + syna Jaroslava a +++
NEDĚLE 31. 10. 2021 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Duroňovu
08:30 Kostel za + rodiče Dědkovy a zetě Josefa a Václava
10:00 Kostel za + rodiče Berkešovy a + rodinu
11:30 Kostel na poděkování za 70 let života, za + rodiče Bodlákovy, + bratra Františka a Boží požehnání pro  celou * rodinu
15:00 Zlínské hřbitovy Dušičkové pobožnosti na hřbitovech
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za farníky
  • Sbírka na opravy kostela vynesla minulou neděli 71 416 Kč. Děkujeme.
  • Započala výmalba kostela a s ní spojená omezení provozu. Prosíme o vaši trpělivost.
  • Prožíváme Misijní neděli, děkujeme za vaši štědrost při sbírkách a srdečně zveme na jarmark.
  • Z důvodu šíření Covidu–19 se omezuje možnost návštěv v nemocnici a do odvolání se tam nebudou konat sobotní bohoslužby.
  • Ze stejných důvodů, s okamžitou platností, uzavíráme Klub pod kánoí a upozorňujeme žáky navštěvující hodiny náboženství, aby si nosili roušky.
  • Společenství Zlínské chvály zvou na Večer chval. Uskuteční se v úterý 26. 10. od 19.30 v kostele sv. Filipa a Jakuba.
  • V sobotu 20. 11. se bude v Otrokovicích konat Děkanátní setkání mládeže. Více informací naleznete na plakátku a webu. Mládeži, pozvěte své kamarády.
  • Dušičkové pobožnosti budou na hřbitovech: Lesním, v Jaroslavicích a Loukách v neděli 31. 10. v 15 hod. Informace o odpustcích naleznete v Životě farností.
  • Vyšlo další číslo Života farností. Mimo jiné se v něm dozvíte i o započaté synodě, k níž jsme všichni zváni. Využijte možnosti návštěvy nemocných a nemohoucích a vezměte jim jeden výtisk.