Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 25. 12. do 1. 1. 2023 - 52. týden

NEDĚLE 25. 12. 2022 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
07:00 Kostel za rodiny Václava, Víta, Vojtěcha, za + rodiče a +++
08:30 Kostel za * a + rodinu Konečnou a Hrubou a +++
10:00 Kostel na poděkování za dar života a dar křtu, s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
11:30 Kostel za * a + rodinu Baránkovu a Vojtáskovu
18:30 Kostel za farníky a dárce na kostel
PONDĚLÍ 26. 12. 2022 SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
07:00 Kostel za + Františka Pavlačíka, + bratra Pavla, + rodiče s prosbou o Boží ochranu pro * rodinu
08:30 Kostel za * a + rodiny Kubíkovu, Uhrovu a Katovskou
10:00 Kostel za + Josefa Gahuru
11:30 Kostel za + rodiče Šrenkovy a * rodinu
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v naší zemi
ÚTERÝ 27. 12. 2022 SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY
06:30 Kostel za + Marii Červinkovou
18:30 Kostel za + rodinu Matlovu a Chromčákovu, syny a vnuka
STŘEDA 28. 12. 2022 SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel za + manžele Holíkovy, Vodákovy a Stanislavu Liškovou
10:00 Kostel mše sv. v Alzheimercentru
18:30 Kostel za + rodiče Váňovy a Zbořilovy, + snachy, zeťě a * rodiny Váňovu a Zbořilovu a za + Bohumilu Remešovou
ČTVRTEK 29. 12. 2022 SV. TOMÁŠE BECKETA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel na poděkování za křest
18:30 Kostel za + P. Antonína Kupku, jeho + rodiče a bratry s prosbou o Boží ochranu pro * rodinu
PÁTEK 30. 12. 2022 SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
06:30 Kostel za + syna Davida jeho + dědečka Josefa, * a + rodinu.
13:00 Kostel pohřeb: Božena Vavřušová (1943)
17:00 Kostel za dar zdraví pro nemocnou Moniku
18:30 Kostel za + syna, + rodiče z obou stran, + švagra, s prosbou o Boží ochranu pro * rodinu.
SOBOTA 31. 12. 2022 SV. SILVESTRA I., PAPEŽE
06:30 Kostel na poděkování za uplynulý rok
17:00 Kostel za obyvatele města Zlína
NEDĚLE 1. 1. 2023 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
07:00 Kostel na požehnání pro rodinu Strohbachovu
08:30 Kostel za farníky 
10:00 Kostel za * a + rodinu Ondráčkovu, Frolkovu a Šimečkovu a +++
11:30 Kostel za rodiny Hnilicovu, Pavlíčkovu, Halbsgutovu a Skřivánkovu, za dar víry a Boží požehnání, za nenarozené děti a +++
18:30 Kostel za syna, za dceru a za vnučku

SVÁTKY V TÝDNU

PONDĚLÍ     Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

ÚTERÝ          Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

STŘEDA       Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

PÁTEK          Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

NEDĚLE        Slavnost Matky Boží Panny Marie (zasvěcený svátek)

 

DĚKUJEME

  • Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu vánočních svátků.
  • Děkujeme za jídlo, cukroví a dárky pro lidi bez domova. Vše jsme předali na Štědrý den.

OZNAMUJEME

  • Mezi vánočními svátky a Novým rokem nebude otevřena farní kancelář.
  • Srdečně zveme všechny farníky na Živý betlém. Tentokrát se uskuteční na Náměstí Míru, a to v pondělí 26. 12. v 16 hod. Následovat bude program v kostele.
  • V úterý se uskuteční v našem kostele koncert pěveckého sboru Dvořák. Začátek je v 16 hod.
  • V pátek 30. 12. na svátek Svaté Rodiny bude navíc mše sv. i v 17 hod. Tato mše bude přenášena TV NOE a budou se při ní obnovovat manželské sliby. Obnova slibů bude i při následující mši v 18. 30 hod.
  • 12. na sv. Silvestra bude večerní mše sv. přesunuta na 17 hod. a budete při ní seznámeni s přehledem úkonů duchovní služby a hospodařením farnosti za uplynulý rok.
  • Kdo by chtěl prožít poslední hodinu roku 2022 v kostele, může se zúčastnit připraveného duchovního programu.