Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 10. 10. do 17. 10. 2021 - 41. týden

NEDĚLE 10. 10. 2021 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel na poděkování za 25 let manželství, za * a + rodinu Bártkovu a Vrtkovu a +++
10:00 Kostel na poděkování za 80 let života a Boží požehnání pro rodiny Zbořilovu a Váňovu
11:30 Kostel za + Pavlu a Karla Kouřilovi a za + celou rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + manžela Jaromíra, * a + rodiny Rupovu a Lukešovu
PONDĚLÍ 11. 10. 2021 SV. JANA XXIII., PAPEŽE
06:30 Kostel za * a + členy živého růžence z Mladcové
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo a za otevření komunitního domu v naší zemi
ÚTERÝ 12. 10. 2021 SV. RADIMA, BISKUPA
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
STŘEDA 13. 10. 2021 STŘEDA 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * i + kněze naší farnosti
18:30 Kostel za + Františka Bednaříka, za + rodiče Bednaříkovy a Kratochvílovy, za * rodiny a za +++
ČTVRTEK 14. 10. 2021 SV. KALISTA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel na úmysl dárce
08:30 Klub Pod Kánoí Škola společenství
18:30 Kostel za + rodiče Juliuse a Jiřinu Březíkovy, nenarozené děti a +++
PÁTEK 15. 10. 2021 PAMÁTKA SV. TEREZIE OD JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE
06:30 Kostel za + Jana Zavrtálka a + syna
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za ochranu a pomoc Boží, s přímluvou Panny Marie a andělů strážných, pro novomanžele Adámkovy ,zdravé miminko a živou rodinu Pechancovu .
SOBOTA 16. 10. 2021 SV. HEDVIKY, ŘEHOLNICE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za * a + rodinu Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Hnilicovu, Mackovu a +++
15:30 KNTB za nemocné a ty, kdo o ně pečují
18:30 Kostel za maminku Ludmilu, její sestru Marii a celou jejich rodinu
NEDĚLE 17. 10. 2021 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel k druhému výročí syna Jana Uhlíka s prosbou o ochranu jeho * rodiny
08:30 Kostel za rodinu Ondrouškovu, Chmelařovu a nemocnou osobu
10:00 Kostel za farníky
11:30 Kostel za * a + členy rodiny Paciorkovy a Vrbíkovy.
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + rodiče a prarodiče a za + sestru Evu
 • P. Kamil děkuje všem farníkům za přání a dary k narozeninám i za účast na oslavách.
 • Za měsíc září se v pokladničce u Judy Tadeáše vybralo 8100 Kč. Dary používáme na přímou pomoc lidem v nouzi. Pokud o takových lidech víte, nebojte se předat jim kontakt na farnost, nebo pomoc zprostředkovat.
 • Dnes v neděli 10. října zveme rodiny s dětmi na Drakiádu. Info. na vývěsce a webu.
 • V pondělí 11. října se v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních svazích uskuteční setkání členů Živého růžence. Začátek v 17 hodin modlitbou růžence, v 17:30 mše svatá a po ní přátelské posezení s informacemi.
 • Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy v kostele.
 • Studium a rozjímání Bible v anglickém jazyce začne pro zájemce, ale hlavně pro zahraniční studenty, 21. října od 17 h. na faře.
 • Prožíváme měsíc říjen, měsíc růžence. Obnovme svá rozhodnutí, pro tento vzácný způsob modlitby.
 • Členové Eucharistické hodiny, vyzvedněte si v sakristii nové modlitební brožury.
 • V sakristii jsou nová vína z arcibiskupských sklepů. Přijměte je jako poděkování za vaše finanční dary věnované na probíhající opravu varhan.
 • Charitní domov Otrokovice přijme novou zdravotní sestru. Nástup od 1. listopadu.
 • Vyšlo další číslo Života farností. Vezměte i těm, kteří se do kostela nedostanou.