Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 21. 8. do 28. 8. 2022 - 34. týden

NEDĚLE 21. 8. 2022 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Řehůřkovu
08:30 Kostel za * a + farníky
10:00 Kostel za + rodiče Drgovy a + prarodiče z obou stran
18:30 Kostel na poděkování za dar života a křtu syna Martina s prosbou o dary Ducha svatého
PONDĚLÍ 22. 8. 2022 PAMÁTKA PANNY MARIE KRÁLOVNY
06:30 Kostel za Natanaela Worma a za nenarozené děti
18:30 Kostel za otevření komunitního domu Cenacola v naší zemi a za první zodpovědné v tomto domě
ÚTERÝ 23. 8. 2022 SV. RŮŽENY Z LIMY, PANNY
06:30 Kostel Za navrácení zdraví a na za ochranu a pomoc Boží pro * rodinu
STŘEDA 24. 8. 2022 SVÁTEK SV. BARTOLOMĚJE, APOŠTOLA
06:30 Kostel za * a + rodinu Ordeltovu a na poděkování 75 let života
13:00 Kostel pohřeb: Pavelková Ludmila (1947)
18:30 Kostel za + rodiče Hrubé, bratra Vojtěcha, + a * rodinu a +++
ČTVRTEK 25. 8. 2022 SV. LUDVÍKA
06:30 Kostel za Božího pomoc při operaci malého Adámka a zdraví
18:30 Kostel za Davida Valčíka a +++
PÁTEK 26. 8. 2022 PÁTEK 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel na poděkování za 65 let života s prosbou o požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let a Boží pomoc pro rodinu Slovákovu a Polešovskou
18:30 Kostel za + prarodiče a rodiče Zvoníčkovy a  + děti Hedviku, Jana a Ludvíka
SOBOTA 27. 8. 2022 PAMÁTKA SV. MONIKY
06:30 Kostel Za navrácení zdraví a za ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
18:30 Kostel za dar víry pro Jaroslava
NEDĚLE 28. 8. 2022 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Kostel Žehnání dětem do nového školního roku
07:00 Kostel za + rodiče a jejich * a + děti
08:30 Kostel za + Josefa Ingra a * a + rodinu Ingrovu a Mikelovu .
10:00 Kostel za + Jarmilu a Jana Pavelcovy,+ Marii a Leopolda Kočendovy a * rodinu
18:30 Kostel za * a + farníky

SVÁTKY V TÝDNU

PONDĚLÍ     Památka Panny Marie Královny

STŘEDA       Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

SOBOTA      Památka sv. Moniky

NEDĚLE        22. neděle v mezidobí

 

 

OZNAMUJEME:

  • Na farních webových stránkách je vyvěšen rozvrh hodin náboženství na příští školní rok a také se otevřela možnost přihlašování nových žáků. S těmi, kteří chodili loni počítáme i letos. Pokud vaše děti chodit nebudou, prosíme rodiče, aby je odhlásili P. Kamilovi.
  • Poslední prázdninovou neděli 28. 8. budeme při mši sv. v 8. 30 žehnat dětem do nového školního roku. Prvňáčkům požehnáme i aktovky vezměte si je s sebou.