Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 18. 7. do 25. 7. 2021 - 29. týden

NEDĚLE 18. 7. 2021 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za + rodiny Hutěčkovy a Janišovy
08:30 Kostel za + rodiče Pavelcovy, * rodinu a duše v očistci
10:00 Kostel za farníky
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za Boží pomoc a požehnání pro rodinu Hnilicovu, Pavlíčkovu a Halbsgutovu
PONDĚLÍ 19. 7. 2021 PONDĚLÍ 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel na poděkování za dar života, s prosbou o Boží požehnání pro rodinu
18:30 Kostel na úmysl dárce
ÚTERÝ 20. 7. 2021 SV. APOLINÁŘE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za + Marii a Vladimíra Strýčkovi a Boží požehnání a dar víry pro jejich děti a vnuky.
STŘEDA 21. 7. 2021 SV. VAVŘINCE Z BRINDISI, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za + Vladimíra Strýčka a Boží požehnaní, za dar zdraví a živé víry pro živou rodinu
18:30 Kostel za + manžela Ladislava a celou jeho + rodinu
ČTVRTEK 22. 7. 2021 SVÁTEK SV. MARIE MAGDALÉNY
06:30 Kostel za syna a dceru
18:30 Kostel za * a + rodinu Strohbachovu a Vrtělovu, za +++
PÁTEK 23. 7. 2021 SVÁTEK SV. BRIGITY, ŘEHOLNICE, PATRONKY EVROPY
06:30 Kostel za + manžela a + rodiče z obou stran
11:00 Kostel pohřeb: Němcová Ludmila (1926)
15:00 Kostel pohřeb: Gajdoš Pavel (1946)
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + rodiče Juliuse a Jiřinu Březíkovy, nenarozené děti a +++
SOBOTA 24. 7. 2021 SV. ŠARBELA MACHLÚFA, KNĚZE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za * a + rodinu Cekotovu Skácelovu Zapletalovu Kopečnou Hnilicovu Mackovu a +++
18:30 Kostel za + rodiče Čížovy a prarodiče Matoušovy
NEDĚLE 25. 7. 2021 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za dar víry, zdraví a ochranu Panny Marie pro dceru Moniku, syna Petra a vnoučata
08:30 Kostel za farníky
10:00 Kaple sv. Anny v Jaroslavicích poutní mše v Jaroslavicích
10:00 Kostel za + Jiřinu Burianovou
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za uzdravení syna Kryštofa
Pouť ke sv. Anně v Jaroslavicích

 

DĚKUJEME

  • Sbírka na pomoc postiženým tornádem vynesla 270 000 Kč. Děkujeme za vaši velkou štědrost i vaše modlitby. Pokud bude chtít ještě někdo přispět, ať do konce července využije pokladničku pod sochou sv. Judy Tadeáše.

 

OZNAMUJEME

  • Příští neděli 25. 7. jsme zváni na pouť do Jaroslavic. Mše sv. začne v 10 h. Na tento den také připadá první Světový den prarodičů a seniorů. Na webu k tomu najdete poselství papeže, pozdrav arcibiskupa a modlitbu.
  • V sakristii je umístěna provizorní lavice, podle které se budou v budoucnu vyrábět nové lavice do kostela. Nyní nám nejde o posuzování vzhledu, ten je už navržen architekty Říčnými z Brna, kteří koncepci úpravy interiéru vytvořili. Jde o úhly a vzdálenosti, které je třeba nastavit tak, aby lavice byly co nejpohodlnější. Všimněte si především úhlu opěradla za zády, vzdálenosti klekátka a výšky přední části lavice. Kdykoli po mši sv. můžete přijít a odzkoušet. Hlasování o nastavení uděláme po prázdninách.  
  • V sakristii si můžete vyzvednout víno z arcibiskupských sklepů, jako poděkování za vaše příspěvky na opravu varhan.