Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 27. 10. do 3. 11. 2019 - 44. týden

NEDĚLE 27. 10. 2019 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Chudárkovu, Jurčíkovu a Křížovu a duše v očistci
08:30 Kostel Za zemřelého Františka Krajču, zemřelé rodiče Krajčovy a Langerovy, za sestru, švagrovou a dva švagry, za živou a zemřelou rodinu Staňkovu, Langerovu a Krajčovu
10:00 Kostel Za zemřelého Jaroslava Skřičku, za sestru Jindřišku a za rodinu Bokovu
11:30 Kostel Za bratra Antonína, rodiče Miladu a Antonína Barboříkovy, živou rodinu a duše v očistci
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za živé a zemřelé farníky
PONDĚLÍ 28. 10. 2019 SVÁTEK SV. ŠIMONA A JUDY, APOŠTOLŮ
06:30 Kostel Za zemřelé manžele Helenu a Jana Gutekovy
18:30 Kostel Za komunitu Cenacolo a za otevření komunitního domu v ČR
ÚTERÝ 29. 10. 2019 ÚTERÝ 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za zemřelou manželku
STŘEDA 30. 10. 2019 STŘEDA 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za rodinu Frolkovu
18:30 Kostel Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a ochranu a za zemřelé rodiče a bratra
ČTVRTEK 31. 10. 2019 SV. WOLFGANGA, BISKUPA
06:30 Kostel Za zemřelé
18:30 Kostel Na úmysl dárce
PÁTEK 1. 11. 2019 SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
06:30 Kostel Za ty, kteří pečují nebo pečovali o úklid fary
17:00 Kostel Za zemřelého manžela, zemřelou rodinu, duše v očistci a nenarozené děti
18:30 Kostel Za zemřelé rodiče Karla a Marii Gerychovy a za rodiče Karla a Dagmar Zbrankovy a za zemřelého P. Antonína Mikla a živou rodinu
SOBOTA 2. 11. 2019 VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
06:30 Kostel Za ty, kteří se starají nebo starali o úklid, výzdobu kostela, praní a žehlení kostelního prádla
18:30 Kostel Na úmysl dárce
NEDĚLE 3. 11. 2019 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Šenkeříkovu, Ščuglíkovu a Stuchlíkovu
08:30 Kostel Za rodinu Dudrovu a na poděkování za 40 let života
10:00 Kostel Za zemřelého Jana Řeháka a za ochranu a požehnání pro celou rodinu
11:30 Kostel Za záchranu manželství
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za živé a zemřelé členy Živého růžence