Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 20. 12. do 27. 12. 2020 - 52. týden

NEDĚLE 20. 12. 2020 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:00 Kostel za + rodiče Annu a Svatopluka Aufovy a * rodinu Dvořákovu
08:00 Kostel na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží požehnání a zdraví pro * rodinu
09:00 Kostel na úmysl dárce
10:00 Kostel za Karla Perutku, jeho manželku, rodiče, za dar zdraví a za duše v očistci
11:00 Kostel za farníky
12:00 Kostel za + pana Mikla, + Vlaďku Petrželkovou, + Jarmilu Juřenovou a za jejich * rodiny
17:00 Kostel za * a + rodimu Babíkovou, Nosálkovou, Lahovou, Domanskou, Hasikovou a za Mirka
18:30 Kostel za + Rudolfa Šimurdu, za Boží ochranu pro * rodinu a za duše v očistci
PONDĚLÍ 21. 12. 2020 21. PROSINCE
06:30 Kostel za + Ludmilu a Františka Zapletalovi a Marii Jurčíkovou
18:30 Kostel na úmysly studentů a za otevření komunitního domu Cenacolo v ČR
ÚTERÝ 22. 12. 2020 22. PROSINCE
06:30 Kostel za milost obrácení a Boží požehnání pro rodinu Hnilicovu, Pavlíčkovu a Halbsgutovu
STŘEDA 23. 12. 2020 23. PROSINCE
06:30 Kostel za dar zdraví pro Káju Šebestovou
08:00 Kostel Zpovídání https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=21

11:00 Kostel pohřeb: Hájková Alena (1955)
18:30 Kostel za + Václava Zámečníka, za * a + rodinu
ČTVRTEK 24. 12. 2020 SVÁTEK ŠTĚDRÝ DEN
06:30 Kostel na úmysl dárce
15:00 Kostel Bohoslužba světla každou půlhodinu, tj. v 15.00 (stream), 15.30, 16.00 a 16.30 h. bohoslužba s předáváním betlémského světla každou půlhodinu, tj. v 15 (stream), 15.30, 16 a 16.30 h.
19:30 Kostel na úmysl dárce
21:00 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
PÁTEK 25. 12. 2020 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
07:00 Kostel za + mažela, + rodiče z obou stran, + sestru, bratra, švagrovou a tetu a za dar zdraví pro rodiny Řihákovu a Konečnou
08:00 Kostel za + rodiče Hyánkovy, + rodiče z obou stran, Jaroslava, Miroslavu, dvě dcery a 3 zetě a celou * rodinu
09:00 Kostel na poděkování dobrému Bohu za dar života a ochranu nenarozených dětí
10:00 Kostel za + Adolfínu Chudárkovou k výročí nedožitých 100 let
11:00 Kostel za rodinu Barcuchovu
12:00 Kostel za uzdravení manželky
17:00 Kostel za osamělé, opuštěné, strádající a lidi bez domova
18:30 Kostel za + Annu a Josefa Breneslovy a + rodinu
SOBOTA 26. 12. 2020 SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
07:00 Kostel za rodiny Salajovu a Shaw
08:00 Kostel za rodinu Wormovu
09:00 Kostel za P. Tona Lapšanského, jezuitu, který odešel na věčnost před 40 roky
10:00 Kostel za + Annu Janíkovou a * a + rodinu
11:00 Kostel za * a + rodiny Baránkovu a Vojtáskovu a za duše v očistci
12:00 Kostel za + manžela Otto Hrbáčka, dvoje rodiče s prosbou za zdraví, Boží ochranu a pomoc pro * rodinu Hrbáčkovu
17:00 Kostel za * a + rodiny Jiřikovskou, Zezulkovou, Dlabačovou a * rodinu Gregúrkovu
18:30 Kostel za + Martina Štěrbu
NEDĚLE 27. 12. 2020 SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
07:00 Kostel za rodinu Kolářovu, Šintálovu a Knedlovu a za Boží požehnání pro celou rodinu
08:00 Kostel za rodinu Hrubou, poděkování za rodiče i dar dětí
09:00 Kostel za + Leopoldu Vignerovou k nedožitým 100. narozeninám a její * a + rodinu
10:00 Kostel za * a + rodinu Viceníkovu a Potáčkovu
11:00 Kostel za + Aloise Hambálka a za + syna Martina Hambálka
12:00 Kostel za + maminku Julii Záleskou a * rodinu
17:00 Kostel za Jaroslava Kaňu a kmotru
18:30 Kostel za farníky

Hlášení farnosti 20. 12. 2020
4. neděle adventní

Svátky v týdnu

Čtvrtek              Štědrý den

Pátek                 Slavnost Narození Páně

Sobota              Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

Neděle              Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

MŠE SVATÉ

Všední dny od 21. 12. 2020

 • Ranní v 6.30 h., a večerní v 18.30 h. (bez rezervace; přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

VÁNOČNÍ SVÁTKY

Štědrý den

 • ráno v 6.30 h. (poslední rorátní)
 • odpoledne pouze bohoslužba světla v 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 h.
 • večer mše v 19.30 a 21.00 h. spovinnou rezervací

Slavnost Narození Páně – pouze pro rezervované na farním webu        

 • v 7.00; 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 17.00; 18.30 h.

Svátek sv. Štěpánapouze pro rezervované na farním webu

 • v 7.00; 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 17.00; 18.30 h.

Svátek Svaté Rodinypouze pro rezervované na farním webu

 • v 7.00; 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 17.00; 18.30 h.
BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ SE MŮŽE KAŽDÝ ZÚČASTNIT MŠE SV. POUZE JEDNOU!
EUCHARISTIE BUDE PODÁVÁNA PO VŠECHNY TŘI VÁNOČNÍ DNY OD 15 DO 16 H.
REZERVACE NA BOHOSLUŽBY BUDE SPUŠTĚNA V NEDĚLI 20. 12. VE 13 H.
REZERVUJTE SE TAK, ŽE ZAPÍŠETE JEDNO JMÉNO A K TOMU POČET LIDÍ, KTEŘÍ VÁS DOPROVODÍ.

SVÁTOST SMÍŘENÍ v kostele

 • Od pondělí 21. 12. do středy 23. 12. budou zpovídat cizí zpovědníci:
  • dopoledne 9–11 h.
  • odpoledne 15–17 h.
 • Místní kněží budou zpovídat ve stejném období:
  • ráno 6.00–6.30 h.
  • večer 17.00–18.30 h.

FARA

 • Kancelář funguje pouze v pondělí v 8–10 h a 14–16 h.

SVATBY A POHŘBY

 • Od pátku 18. 12. je na těchto obřadech v našem kostele možná účast max. 60 lidí.

 

DĚKUJEME

 • Děkujeme za přinesené výrobky pro Misijní jarmark, které jsou k dispozici ve Veni.
 • Děkujeme za vaše finanční příspěvky pro farnost. Do kostelní sbírky můžete přispět skrze pokladničky, farní účet, QR kódy nebo platební terminál (farnostzlin.cz/sbirka).

OZNAMUJEME

 • Plánovaný Misijní „minijarmark“, formou prodeje před kostelem jsme z důvodů vládních nařízení museli zrušit. V prodejně Veni je malý misijní minijarmark, kde si můžete zakoupit bylinkové sirupy a čaje, pletené výrobky i misijní kalendáře na rok 2021.
 • Připomínáme, že prodejna Veni je otevřena i dnes v neděli od 7 do 11 h. a od 14 do 17 h. a dále každý všední den.
 • Prosíme o pomoc se zdobením stromků a kostela. Bude se zdobit ve středu 23. prosince po ranní mši svaté.
 • Také hledáme pořadatele pro Vánoční bohoslužby, zapisovat se můžete do tabulky, která je na webových stránkách u rozpisu Vánočních bohoslužeb.
 • Adventní aktivita – úkol pro 4. týden: NASLOUCHÁME – symbol domečku – úkolem bude učit se naslouchat jako Maria. Naslouchat znamená druhého vyslechnout, mít pro něj čas a někdy také poslechnout. Ne z povinnosti, ale z lásky – jako Maria. V modlitbě nasloucháme také Bohu. Na krabici (dárek) dolepíme symbol domu, protože dům znamená přijetí, zázemí, otevřenost a čas pro druhé.

Takto ozdobenou krabici s vyplněnými kartičkami uvnitř převažte mašlí a odpoledne na Štědrý den (nebo další vánoční dny) doneste do kostela.

 • Všem manželům nabízíme video-duchovní obnovu pro manžele s názvem „Přikládáme do ohně“ s manžely Smékalovými. Video bude na webu farnosti ke společnému shlédnutí ještě pár dní.
 • Členové eucharistické hodiny si vyzvedněte v sakristii brožurky z arcibiskupství.
 • Pod kůrem u bankovního terminálu se nachází čistící prostředky, prosíme o pomoc s dezinfekcí lavic. Děkujeme.

POMÁHÁME POTŘEBNÝM

 • Děkujeme za přinesené věci pro lidi bez domova a žádáme o další pomoc.
  • Na Štědrý den připravujeme ve spolupráci s Červeným křížem balíčky pro lidi bez domova, které jim budou předány na Štědrý den při večeři otcem Kamilem a Miroslavem. Pokud chcete přispět k této Štědrovečerní večeři domácím cukrovím, můžete je přinést na faru nejpozději ve středu 23. prosince.
  • Přispět můžete i finančním darem do pokladničky v kostele pod kůrem pod sochou sv. Judy Tadeáše. Tyto prostředky použijeme k přímé pomoci lidem v nouzi.
 • Charita připravuje Tříkrálovou sbírku na 9. 1. 2021. Jestli to situace dovolí proběhne standardním způsobem a budeme potřebovat koledníky. Registrujte se u pí. Gerychové na čísle 737313380; [email protected].