Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 29. 1. do 5. 2. 2023 - 05. týden

NEDĚLE 29. 1. 2023 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Šenkeříkovu, Ščuglíkovu a Stuchlíkovu
08:30 Kostel za * a + rodiny Wygrysovou a Gajdaczkovou
10:00 Kostel za farníky a dárce na kostel
11:30 Kostel za + Helenu Máčalovou, + rodiče z obou stran, s prosbou o Boží ochranu pro * rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + Pavla Ryšavého, dvoje rodiče a * rodinu Ryšavou.
PONDĚLÍ 30. 1. 2023 PONDĚLÍ 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + Emilii Šteflovou za * a + rodinu Šteflovu a +++
18:30 Kostel na úmysly studentů a komunity Cenacolo
ÚTERÝ 31. 1. 2023 PAMÁTKA SV. JANA BOSKA, KNĚZE
06:30 Kostel za + Adolfínu Chudárkovou, její * rodinu a +++
STŘEDA 1. 2. 2023 STŘEDA 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * a + kněze našich farností
16:00 Kostel Za dar síly a trpělivosti všem nemocným.
18:30 Kostel za + Ludmilu Štěpánovou,manžela a * a+ rodinu
ČTVRTEK 2. 2. 2023 SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU (HROMNICE)
06:30 Kostel za + Václava Svobodu, + bratra a rodiče, za + Alenu Morbícerovu, celou rodinu a + Marii Hlaváčovou
18:30 Kostel za * a + rodinu Strakovu a Janásovu
PÁTEK 3. 2. 2023 SV. BLAŽEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za * a + rodiny Kolářovu, Šalenovu, Vávrovu a Šintálovu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + rodiče Bártkovy a za rodinu Bártkovu a Chludovu
SOBOTA 4. 2. 2023 SOBOTA 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za * a + rodinu Filipovu s prosbou o Boží požehnání
18:30 Kostel na poděkovaní za život Jarmily Glabazňové, její rodinu s prosbou o požehnání do dalších let
NEDĚLE 5. 2. 2023 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za farníky a dárce na kostel
08:30 Kostel za živ. a + rodinu Bartkovu a Vrtkovu, poděkování za 60 let života a prosba o požehnání, ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého do dalších let
10:00 Kostel za + manžele Antonína a Martu Plevovy, + manžele Klinkovské a *  rodiny Plevovu a Drábkovu
11:30 Kostel za Lukáše Hájka
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel na poděkování Bohu za dar zdraví a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro * rodinu

SVÁTKY V TÝDNU

ÚTERÝ          Památka sv. Jana Boska, kněze

ČTVRTEK     Svátek Uvedení Páně do chrámu

PÁTEK          Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

NEDĚLE        5. neděle v mezidobí                                                   

 

OZNAMUJEME

  • Sbírka na Biblické dílo vynesla 30 625 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
  • Zveme rodiny s dětmi na farní karneval. Uskuteční se dnes v neděli v 15 hod. na Regině.
  • Zlínské chvály zvou farníky na Večer chval spojený se svědectvím a přímluvnou modlitbou. Uskuteční se v úterý 31. 1. v 19.30 hod. v našem kostele.
  • V rámci Světového dne nemocných navštíví ve středu zdejší nemocnici Josef Nuzík. Odpoledne v 16 hod. bude v našem kostele slavit mši sv., na kterou vás zveme. Mše bude také přenášena přes internet.
  • Farnost PMPK na Jižních svazích pokračuje v opisování poslední části Nového zákona. Začátek ve středu 1. února po ranní mši svaté. Podrobnosti v minulém Životě farností.
  • Společenství Projekt On, Farnost Zlín, CREDO a společenství Invite vás zvou na akci Poslaný žítve společenství. Akce je určena pro každé společenství ale i jednotlivce. Budeme se zabývat praktickými kroky, jež vedou k poznání smyslu jednoty v rámci společenství, ke správnému fungování společenství, k dosažení cílů a k vykročení do služby. Tato formace proběhne o 3 sobotách a to 11.2, 25.3, 13.5 a koná se vždy ve Zlíně v Kostele sv. Jakuba a Filipa. Přihlašování je do 6.2.2023. Info na plakátcích.
  • V pátek budeme při mši sv. udílet svatoblažejské požehnání.