Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 8. 5. do 15. 5. 2022 - 19. týden

NEDĚLE 8. 5. 2022 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:00 Kostel za farníky a dárce na kostel
08:30 Kostel za nenarozené děti a +++
10:00 Kostel za + rodiče Zábojníkovy a Buchtovy, syny Ladislava a Františka, tetu a Pavla a * rodiny
11:30 Kostel za * a + rodiny Holikovu a Janošíkovu a za + Alenu Pavlů.
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za syna Petra Šafránka a jeho rodinu, s prosbou o dar víry a ochranu Panny Marie
PONDĚLÍ 9. 5. 2022 PONDĚLÍ 4. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + rodiče Šůstkovy a Kolaříkovy
18:30 Kostel za + rodinu Březíkovou a Zamykalovou, nenarozené děti a +++
ÚTERÝ 10. 5. 2022 ÚTERÝ 4. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
STŘEDA 11. 5. 2022 STŘEDA 4. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za Miladu Tichou a * rodinu
18:30 Kostel za + Růženu a Roberta Piontkovy, nenarozené děti a +++
ČTVRTEK 12. 5. 2022 SV. NEREA A ACHILLEA, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel za dar zdraví a Boží požehnání
10:00 Kostel mše na Burešově
17:15 Kostel za mír a pokoj pro Ukrajinu
18:30 Kostel za + rodinu Prekopovu a Novákovu
PÁTEK 13. 5. 2022 PANNY MARIE FATIMSKÉ
06:30 Kostel za * a + členy společenství Živého růžence ze Zlína a členy Rodiny Neposkvrněné
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za * a + rodinu Konečnou a Hrubou
SOBOTA 14. 5. 2022 SVÁTEK SV. MATĚJE, APOŠTOLA
06:30 Kostel za * a + lidi bez domova a za ohroženou mládež
09:00 Fara Ministrantská schůzka
18:30 Kostel na poděkování za dar života Heleny Šafránkové s prosbou o ochranu Panny Marie
NEDĚLE 15. 5. 2022 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Šenkeříkovou, Ščuglíkovu a Stuchlíkovu
08:30 Kostel za farníky a dárce na kostel
10:00 Kostel za + Jaroslava Válka, +++ a * rodinu
11:30 Kostel za + Stanislava Končáka a syna Pavla, +++ a * rodinu.
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + manžela, dvoje rodiče, dvě + sestry s manžely, s prosbou za zdraví, štěstí, Boží požehnání a ochranu na přímluvu Panny Marie pro * rodinu Hrbáčkovu

SVÁTKY V TÝDNU

PÁTEK          Památka Panny Marie Fatimské

SOBOTA      Svátek sv. Matěje, apoštola

NEDĚLE        5. neděle velikonoční

 

DĚKUJEME:

  • Velký dík patří všem, kdo se zapojili do přípravy a slavení letošní farní pouti, letos mimořádně spojené s možností uctění ostatků bl. Carlo Acutise.

OZNAMUJEME:

  • Pro malou účast byl tento víkend zrušen program duchovní obnovy – Kurz Filip, určený zvlášť pro biřmovance. Bude nabídnutý ještě jeden náhradní termín, který včas zveřejníme.
  • Dnes v neděli zveme farníky na první májovou minipouť spojenou s umístěním obnoveného obrázku Panny Marie na jedno místo v lese na Kudlově. Sraz u kostela ve 14.30 hod.
  • Příští neděli 15. 5. se na hlavním náměstí uskuteční již potřetí akce pro rodiny s názvem Milované město. Bližší informace naleznete na plakátcích.
  • Od minulého týdne jsme v Klubu pod kánoí otevřeli pro uprchlíky z Ukrajiny odpolední kavárnu. Navštívit ji mohou každé úterý od 15 do 18 hod.
  • Od druhé poloviny května bychom rádi začali přípravu na křest dospělých. Zájemci se mohou hlásit ve farní kanceláři nebo, kterémukoli knězi.

Pomáháme potřebným:

  • Materiální pomoc ukrajinským uprchlíkům koordinujeme přes web: chcemepomoct.cz Více najdete na farních webových stránkách.