Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 20. 11. do 27. 11. 2022 - 47. týden

NEDĚLE 20. 11. 2022 SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
07:00 Kostel za + Miloslava Polanského a * rodinu
08:30 Kostel za farníky a dárce na kostel
10:00 Kostel za + rodiče Aloise a Anežku Michalíčkovy a + švagra Ladislava Petřivalského
11:30 Kostel za + Růženu Horníčkovou Vrbovou, k výročí úmrtí
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za * a + rodiny Nájemníkovu a Václavkovu
PONDĚLÍ 21. 11. 2022 PAMÁTKA ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMĚ
06:30 Kostel za + Olgu Spáčilovou
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo
ÚTERÝ 22. 11. 2022 PAMÁTKA SV. CECÍLIE, PANNY A MUČEDNICE
06:30 Kostel na úmysl dárce
STŘEDA 23. 11. 2022 SV. KLEMENTA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za + Rozálii Zajícovou a * rodiny Řiháčkovu a Křivákovu
13:00 Kostel pohřeb: Vladimír Kotek (1932)
18:30 Kostel za * a + členy společenství živého růžence Zlín
ČTVRTEK 24. 11. 2022 PAMÁTKA SV. ONDŘEJE DŨNG LẠCA, KNĚZE, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel za uzdravení Kubíčka, jeho rodiče, za rodinu Pšenčíkovu a za + Emílii Bendovou a Františka Klátila
18:30 Kostel za * a + rodiny Kuchovskou, Skybovu a Tvrdoňovu
PÁTEK 25. 11. 2022 SV. KATEŘINY ALEXANDRIJSKÉ, PANNY A MUČEDNICE
06:30 Kostel za +Františka a Margitu Bednarikovi a + dceru Jitku Ptáčkovou
11:00 Kostel pohřeb: Václav Fiala (1936)
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za dar zdraví a Boží požehnání pro rodiny Kotáskovu, Gajdůškovu a Jordovu
SOBOTA 26. 11. 2022 SOBOTA 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za * a + rodiny Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Jurákovu, Hnilicovu, Mackovu, Hrůzovu, Bobálovu a +++
10:00 Kostel Ekumenická bohoslužba spojená s rozesláním nemocničních kaplanů.
18:30 Kostel za + rodiče Aloisii a Františka Kotkovy
NEDĚLE 27. 11. 2022 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:00 Kostel za rodiny Kašpárkovu a Vyoralovu
08:30 Kostel na poděkování za dar života, manželství, víry s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro * rodinu
10:00 Kostel za farníky a dárce na kostel
11:30 Kostel za letošní biřmovance a jejich kmotry, biskupa Antonína Baslera a kněze, kteří je připravovali
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + neteř Darinu

23. 11. Červená středa (https://www.cervenastreda.cz/)


SVÁTKY V TÝDNU

PONDĚLÍ     Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

ÚTERÝ          Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

STŘEDA       Červená středa – vzpomínka na pronásledované křesťany

ČTVRTEK     Památka sv. Ondřeje a druhů mučedníků

NEDĚLE        1. neděle adventní

 

DĚKUJEME

  • Děkujeme všem, kteří se zúčastnili arcidiecézního setkání mládeže v Olomouci, i těm, kteří mladé lidi doprovázeli a modlili se za ně.

OZNAMUJEME

  • Ve čtvrtek 24. 11. se na Regině uskuteční další Otevřené setkání. Tentokrát s tématem Ježíšův příchod. Zveme zvláště ty, kteří nemají žádné společenství a chtěli by prožít společný čas modlitby, sdílení a vzdělávání.
  • Schůzka všech ministrantů proběhne v sobotu v 9 hod. Mohou přijít i noví kluci.
  • V sobotu 26. 11. v 10 hod. proběhne v kostele Ekumenická bohoslužba spojená s rozesláním 15 nemocničních kaplanů. Bohoslužbě bude předsedat b. Nuzík a synodní senior Českobratrské církve evangelické Pavel Pokorný.
  • V sobotu v 16 hod. budeme žehnat adventní věnce v kapli v Jaroslavicích, v našem kostele pak při večerní bohoslužbě a při všech nedělních.