Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 13. 9. do 20. 9. 2020 - 38. týden

NEDĚLE 13. 9. 2020 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za + Jaroslava Jančíka
08:30 Kostel za * a + farníky
10:00 Kostel za rodiny Švrčkovu, Brunclíkovu a Olexynovu
11:30 Kostel za + rodiče Malé a jejich + dceru Libu a * rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + bratra Jiřího Peška a * a +  rodinu
PONDĚLÍ 14. 9. 2020 SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
06:30 Kostel za * a + členy živého růžence
18:30 Kostel za * a + rodinu Novotných
ÚTERÝ 15. 9. 2020 PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ
06:30 Kostel za kněze a duše v očistci
STŘEDA 16. 9. 2020 SV. LUDMILY, MUČEDNICE
06:30 Kostel za + Aloisii Bukovanovou
18:30 Kostel za + manžela a dary Ducha svatého pro děti
ČTVRTEK 17. 9. 2020 SV. KORNÉLIA, PAPEŽE, A CYPRIÁNA, BISKUPA, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel za + Jaroslava Jančíka
18:30 Kostel za + Aloisii Bukovanovou
19:00 Kaple sv. Václava Kaple Kudlov: za Miladu Vajovu, bratra a živou rodinu
PÁTEK 18. 9. 2020 PÁTEK 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + rodiče Dubkovy a * rodinu
11:00 Kostel pohřeb: Jahůdková Marie (1928)
15:00 Kostel pohřeb: Řeha Michal (2001)
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + P. Augustina Holíka, jeho rodiče a sourozence
SOBOTA 19. 9. 2020 SV. JANUÁRIA, BISKUPA A MUČEDNÍKA, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za * a + rodinu Strohbachovu
11:30 Kostel svatba: Anežka Chvatíková a Jan Starostka
18:30 Kostel za + Amálii Šimurdovou při příležitosti jednoho roku od úmrtí
NEDĚLE 20. 9. 2020 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel na poděkování za 30 let manželství s prosbou o Boží pomoc pro celou rodinu
08:30 Kostel za * a + rodinu Viceníkovou a Potáčkovou
10:00 Kostel za + syna Josefa Hosťoveckého a rodinu Sarkoziovu
11:30 Kostel za + Vojtěcha a Marii Zezulkovy a za * a +  rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za * a +  farníky

Hlášení farnosti 13. 9. 2020
24. neděle v mezidobí

Oznamujeme

  • Výuka náboženství začíná v tomto týdnu. Rozvrh hodin spolu se jmény katechetů a kontakty najdete na webu a na nástěnce. Představení nových katechetů v ŽF.
  • Tento týden začne formační setkávání s o. Kamilem ve Škole společenství. Setkání volně navazuje na Školu modlitby a je určeno především animátorům společenství, ale i zájemcům o nová společenství. Setkání budou probíhat jednou za 14 dní a sice ve středu po večerní mši svaté v 19:30 a ve čtvrtek ráno od 8:30. Bližší informace najdete v ŽF.
  • Úvodní setkání pro zájemce o Katecheze Dobrého Pastýře bude ve čtvrtek 17. září v 16.30 v učebně náboženství na Regině.
  • V sobotu 19. září bude ministrantská schůzka, která začne v 8 hodin v kostele.
  • V neděli 20. září bude na faře od 16 hod. schůzka všech varhaníků, od 17 hod. pak schůzka vedoucích schol.
  • Doposud máme přihlášeno jen malé množství zájemců o biřmování. Pokud o přijetí této svátosti uvažujete, dnes je poslední den k podání přihlášky.
  • Ve dnech 9. a 10. října proběhne v našem kostele čtení Bible nocí i dnem. Během 22 hodin zazní od ambonu téměř celý Nový zákon. Zveme Vás všechny k zapojení se do čtení některého z úryvků. Hlásit se můžete přes Credo, také v prodejně Veni, nebo ve farní kanceláři. Více informací najdete na stránkách Creda.
  • Charita Zlín zve ve středu 16. září na pouť k Panně Marii do Suchdola – Jednova. Toto krásné poutní místo se nachází blízko rodiště o. Kamila, který bude tuto pouť duchovně doprovázet. V autobuse jsou ještě volná místa. Přihlašovat se můžete v prodejně Veni, cena pouti je 220,- kč.
  • Dnes od 15 hodin nás jednota Orel zve na slavnostní otevření venkovního multifunkčního hřiště, které se nachází za budovou Centroprojektu vedle Kudlovské přehrady. Bližší informace k oběma akcím naleznete ve farním zpravodaji.
  • Rozšířili jsme možnosti, jak přispět na potřeby farnosti. V kostele pod kůrem jsme nainstalovali platební terminál a nástěnku s QR kódy.