Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 4. 12. do 11. 12. 2022 - 49. týden

NEDĚLE 4. 12. 2022 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:00 Kostel za + rodiče Omelkovy a * rodinu Uhlíkovu a Šebkovu
08:30 Kostel za farníky a dárce na kostel
10:00 Kostel poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání do příštích let pro celou rodinu
11:30 Kostel za + P. Eliase Vellu a +++
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + rodiče Bábkovy a Huberta Ambrose
PONDĚLÍ 5. 12. 2022 PONDĚLÍ 2. ADVENTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel na poděkování za 86 let života  s prosbou za ochranu a pomoc Boží pro * rodinu
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v naší zemi
ÚTERÝ 6. 12. 2022 SV. MIKULÁŠE, BISKUPA
06:30 Kostel na poděkování za dar života vnuka Pavla Šafránka s prosbou o dar víry a ochranu Panny Marie
STŘEDA 7. 12. 2022 PAMÁTKA SV. AMBROŽE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za * a + rodiny Dohnalovu a Kapustovu
18:30 Kostel za + rodiče Markovy a * rodinu
ČTVRTEK 8. 12. 2022 SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
06:30 Kostel za + rodiče Novosadovy, +syna Josefa, +sestru Marii, +snachu Janu a + vnučku Janu a * rodinu Pavelcovu
15:00 Kostel za pracovníky Charity a jejich klienty
17:00 Kostel za * a + členy společenství Rodiny Neposkvrněné
18:30 Kostel za * a + rodiny Strakovu a Janásovu
PÁTEK 9. 12. 2022 SV. JANA DIDAKA CUAUHTLATOATZINA
06:30 Kostel za * a + kněze našich farností
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + rodiče,+ bratra Františka a* rodinu
SOBOTA 10. 12. 2022 PANNY MARIE LORETÁNSKÉ
06:30 Kostel za + rodiče Němečkovi a + rodinu a Boží ochranu * rodiny
18:30 Kostel na úmysl dárce
NEDĚLE 11. 12. 2022 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (GAUDETE)
07:00 Kostel za farníky a dárce na kostel
08:30 Kostel za +rodiče Ovesné a + syna Rostislava, +++ a * rodinu
10:00 Kostel za * a + rodinu Viceníkovu a za * a + rodinu Potáčkovu a Blahutkovu
11:30 Kostel za * a + rodinu Šedivou, Sitařovu a +++
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + rodiče Josefa a Annu Doležalovy a + rodiče Josefa a Ludmilu Mikuláškovy

SVÁTKY V TÝDNU

ÚTERÝ          Památka sv. Mikuláše

STŘEDA       Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

ČTVRTEK     Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

NEDĚLE        3. neděle adventní

 

DĚKUJEME

 • Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě večeru chval a dvou adventních koncertů.

OZNAMUJEME

 • Každou adventní středu slouží večerní mši sv. kněz z jiné farnosti a po ní následuje půlhodinové adventní zamyšlení. Tentokrát bude hostem P. Lukáš Jambor.
 • Každý čtvrtek probíhají v našem kostele roráty uzpůsobené pro děti. Děti jsou následně zvány na faru na snídani. K účasti na rorátech však zveme dospělé farníky i děti každý den. Děti, které ještě nemají domečky k adventní aktivitě si je mohou vyzvednout u bočního oltáře.
 • Na slavnost Panny Marie bude v kostele navíc mše sv. i v 17 hod.
 • Ve čtvrtek večer proběhne druhé zasedání nové pastorační rady.
 • Zveme mladé lidi na duchovní obnovy do Fryštáku a na zdejší faru.
 • Dnes v neděli si můžete během dopoledne vyzvednout ve farní garáži vámi objednané „Vánoční hvězdy.“ Prosíme o příspěvek 120 Kč. K dispozici budou i vína. Příspěvek za ně bude směřovat k pokrytí nákladů na nové lavice.
 • Charita prosí o aktivní zapojení do Tříkrálové sbírky. Vedoucí skupinek žádá o nahlášení osobních údajů, a to do 19. 12. na jejich webových stránkách.
 • Příští neděli po druhé a třetí mši sv. se budou v Klubu pod kánoí prodávat vstupenky na Farní ples. Ten se uskuteční 21. 1. ve Fryštáku.
 • Ve farní kanceláři nebo přímo na webu si můžete zapisovat intence na další měsíce.
 • Cukroví pro lidi bez domova budeme shromažďovat až v předvánočním týdnu.