Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 24. 7. do 31. 7. 2022 - 30. týden

NEDĚLE 24. 7. 2022 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel na poděkování za dar života a křtu vnoučat s prosbou o ochranu Panny Marie
08:30 Kostel za + manžela, jeho sestru, její syny a rodiče z obou stran s prosbou o přímluvu Panny Marie pro * rodinu
10:00 Kaple sv. Anny v Jaroslavicích pouť Jaroslavice
10:00 Kostel za + Františka Zábojníka, rodiče z obou stran, bratry a sestry s prosbou o ochranu Panny Marie pro * rodinu
18:30 Kostel za + rodiče Cekotovy a * rodinu
PONDĚLÍ 25. 7. 2022 SVÁTEK SV. JAKUBA, APOŠTOLA
06:30 Kostel na poděkování za dar života a křtu
18:30 Kostel za + Františku, Oldřicha, Pavla a Petra Malé
ÚTERÝ 26. 7. 2022 PAMÁTKA SV. JÁCHYMA A ANNY, RODIČŮ PANNY MARIE
06:30 Kostel za + Annu, Marii, Aloise a Josefa Novosadovy, +++ a * rodinu Pavelcovu
STŘEDA 27. 7. 2022 PAMÁTKA SV. GORAZDA A DRUHŮ
06:30 Kostel za rodinu Moravcovu a za +++
18:30 Kostel na poděkování za dar víry s prosbou za Boží ochranu, Boží požehnání a za +++
ČTVRTEK 28. 7. 2022 ČTVRTEK 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + manžele Žofii a Františka Schneiderovy
18:30 Kostel za + rodiče Kunčíkovy, + rodiče Hnilovy a jejich + děti, s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro * rodinu
PÁTEK 29. 7. 2022 PAMÁTKA SV. MARTY
06:30 Kostel zádušní mše  za + Irenku
18:30 Kostel za + rodiče Antonína a Jarmilu Omelkovi, rodiče z obou stran, sestru Boženu a Zdeňku s manželem a jejich dceru Jarušku
SOBOTA 30. 7. 2022 SV. PETRA CHRYZOLOGA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za Adama Náplavu a Marii Kralovičovou
11:00 Kostel svatba: Náplava - Kralovičová
18:30 Kostel za rodiče Zatloukalovy a celou + a * rodinu.
NEDĚLE 31. 7. 2022 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + farníky
08:30 Kostel na poděkování za život s prosbou o požehnání pro dceru Alenku
10:00 Kostel na poděkování za prožitých 80 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
18:30 Kostel za +  babičku Paulinu Ryškovou

SVÁTKY V TÝDNU

PONDĚLÍ Svátek sv. Jakuba, apoštola

ÚTERÝ Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

STŘEDA Památka sv. Gorazda a druhů

PÁTEK Památka sv. Marty, Marie a Lazara

NEDĚLE 18. neděle v mezidobíOZNAMUJEME:

  • Sbírka na opravy kostela vynesla minulou neděli 62 853 Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Na dnešní den 24. 7. připadá II. Světový den prarodičů. V tento den je možné získat plnomocné odpustky. Bližší informace naleznete v kostelní vývěsce.
  • Následující sobotu uzavřou v našem kostele sňatek Adam Náplava ze Zlína a Marie Kralovičová z Velkých Bílovic.
  • Vzhledem ke zhoršující se situaci v souvislostí s covid 19 rušíme až do odvolání přinášení darů při mši sv. 
  • Na nástěnkách najdete pozvání na: pobyty pro seniory, pouť rodin na Svatý Hostýn, pouť do Medjugorje, duchovní cvičení ve Štípě, exercicie pro dívky v Hoštejně, setkání mládeže                   v Hradci Králové a další