Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 21. 11. do 28. 11. 2021 - 47. týden

NEDĚLE 21. 11. 2021 SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
07:00 Kostel za Ivanu a Jiřího Hrubé a jejich rodinu s prosbou o Boží požehnání
08:30 Kostel za * a + rodinu Navláčilovou, Beníčkovou, Slámovou a Klinkovskou
10:00 Kostel za farníky
11:30 Kostel za + manžele Mitáčkovy a + rodiče z obou stran, za + manžele Dvorské a * rodinu Dvorských a +++
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za sestry Janu a Lenku a jejich rodiny
PONDĚLÍ 22. 11. 2021 PAMÁTKA SV. CECÍLIE, PANNY A MUČEDNICE
06:30 Kostel za nová kněžská a řeholní povolání a za věrnost a čistotu zasvěcených osob
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo a za otevření komunitního domu v naší zemi
ÚTERÝ 23. 11. 2021 SV. KLEMENTA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za + Jaroslava Jančíka
STŘEDA 24. 11. 2021 PAMÁTKA SV. ONDŘEJE DŨNG LẠCA, KNĚZE, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel za + Jaroslava Jančíka
18:30 Kostel za + Bohumila a Ludmilu Hoferkovy
ČTVRTEK 25. 11. 2021 SV. KATEŘINY ALEXANDRIJSKÉ, PANNY A MUČEDNICE
06:30 Kostel za + Annu Šaurovou a rodinu Obadalovou
18:30 Kostel na poděkování za dar zdraví, vzájemné lásky a věrnosti, k 50 letům společného manželského života
PÁTEK 26. 11. 2021 PÁTEK 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + Věru Vajíkovu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel Za + Josefa Patáka,+ rodiče z obou stran a * rodinu
SOBOTA 27. 11. 2021 SOBOTA 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za + Jaroslava Jančíka
18:30 Kostel za + Dr. Vlastu Valehrachovou k nedožitým 94. narozeninám
NEDĚLE 28. 11. 2021 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:00 Kostel za + Annu Lednickou
08:30 Kostel za * a + rodinu Fojtů, Kotalovu, Baláčkovu a Sukupovu
10:00 Kostel za + manžela, jeho + rodiče a * rodinu s prosbou o Boží ochranu a pomoc s přímluvou Panny Marie.
11:30 Kostel za farníky
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za rodiče Stodůlkovy a jejich syna Františka
  • V sakristii si můžete vyzvednout stolní kalendáře. Doporučený příspěvek je 50 Kč.
  • Středa 24. 11. nese název „ČERVENÁ.“ Tento den jsme zváni k modlitbám za ty, kdo jsou pronásledováni pro své náboženské vyznání.
  • Příští neděli se uskuteční v naší farnosti sbírka na dětskou onkologii v Olomouci, při které si budete moci po dopoledních bohoslužbách zakoupit v předsíni kostela Vánoční růže. Cena je 120,- Kč.
  • Příští neděli začíná advent. V Životě farností najdete informace k plánované farní adventní aktivitě a plánovaným duchovním obnovám.
  • Synoda v naší farnosti pokračuje prvními setkáními skupinek, na kterých si vybírají své nosné téma. Doporučujeme přečíst si na nástěnce slova papeže Františka. Na koho se minulou neděli nedostal text modlitby za synodu, může si ji odnést dnes. Modlit se ji budeme po každé mši svaté do skončení diecézní fáze synody. Stále se můžete zapojit v synodálních skupinkách. Info. u Františka Chvatíka, kontakt na nástěnce.
  • Z důvodu šíření Covidu-19 platí ve farnosti tato opatření: nejsou slouženy mše sv. v nemocnici; eucharistie se podává na ruku – kdo z vážných důvodů nemůže přijímat na ruku, ať přistupuje jako poslední; je uzavřený Klub pod kánoí pro nedělní setkávání; návštěvníky fary vyzýváme, aby používaly respirátory nebo byli testovaní.
  • Prosím rozeberte si nové číslo Farního zpravodaje a vezměte i nepřítomným.