Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 11. 12. do 18. 12. 2022 - 50. týden

NEDĚLE 11. 12. 2022 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (GAUDETE)
07:00 Kostel za farníky a dárce na kostel
08:30 Kostel za +rodiče Ovesné a + syna Rostislava, +++ a * rodinu
10:00 Kostel za * a + rodinu Viceníkovu a za * a + rodinu Potáčkovu a Blahutkovu
11:30 Kostel za * a + rodinu Šedivou, Sitařovu a +++
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + rodiče Josefa a Annu Doležalovy a + rodiče Josefa a Ludmilu Mikuláškovy
PONDĚLÍ 12. 12. 2022 PANNY MARIE GUADALUPSKÉ
06:30 Kostel za + rodiče Pivodovi, + Stanislava Pivodu ml. a výročí 100 let od narození babičky 
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v naší zemi
ÚTERÝ 13. 12. 2022 PAMÁTKA SV. LUCIE, PANNY A MUČEDNICE
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
STŘEDA 14. 12. 2022 PAMÁTKA SV. JANA OD KŘÍŽE, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za * a + rodiny Paciorkovy a Vrbíkovy
14:00 Kostel pohřeb: Iva Ondráčková (1937)
18:30 Kostel za + Ludvíka a Jana Zvoníčkovy, jejich rodiče a za +++
ČTVRTEK 15. 12. 2022 ČTVRTEK 3. ADVENTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za * a + lidi bez domova a ohroženou mládež
18:30 Kostel na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání pro * rodinu
PÁTEK 16. 12. 2022 PÁTEK 3. ADVENTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za * a + členy Společenství živého růžence z Mladcové
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + maminku Marii Mačkovou, * a + rodiny Mačkovu a Odvárkovu
SOBOTA 17. 12. 2022 17. PROSINCE
06:30 Kostel za * a + kněze a řeholníky a za nová duchovní povolání
18:30 Kostel na poděkování za 62 let manželství Vojtěcha a Jarmily Vybíralových a za jejich * a + rodinu 
NEDĚLE 18. 12. 2022 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:00 Kostel za + Bohuslava Skácela a nemocnou Moniku
08:30 Kostel za + Josefa a Marii Čajánkovy a * rodinu
10:00 Kostel za + Vlastu a Karla Perutkovi a jejich + rodiče a pomoc Boží  a ochranu Panny Marie pro celou  rodinu
11:30 Kostel za farníky a dárce na kostel
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + rodiče, Emilii Bendovou a Františka Klátila a +++

SVÁTKY V TÝDNU

ÚTERÝ          Památka sv. Lucie, panny a mučednice

STŘEDA       Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

NEDĚLE        4. neděle adventní

 

OZNAMUJEME

 • Dnes v neděli po druhé a třetí mši sv. si v Klubu pod kánoí můžete zakoupit vstupenky na Farní ples. Ten se uskuteční 21. 1. ve Fryštáku.
 • Každou adventní středu slouží večerní mši sv. kněz z jiné farnosti a po ní následuje půlhodinové adventní zamyšlení. Tentokrát bude hostem P. Jan Berka.
 • Každý čtvrtek probíhají v našem kostele roráty uzpůsobené pro děti. Děti jsou následně zvány na faru na snídani. K účasti na rorátech však zveme dospělé farníky i děti každý den.
 • V úterý dne 13. prosince se uskuteční další pravidelné setkání lektorů Božího slova v Kostele Filipa a Jakuba ve Zlíně, začínáme v 18.00 hodin. Zveme i nové zájemce.
 • Animátoři mládeže zlínského děkanátu zvou na Adventní duchovní obnovu s Mgr. Veronikou Černuškovou, Ph.D., která se bude konat 16.-17. prosince v naší farnosti. Přihlašování je přes internet do 14.12. Více informací najdete na plakátku.
 • Společenství vdov a vdovců zve na předvánoční setkání.
 • Charita prosí o aktivní zapojení do Tříkrálové sbírky. Vedoucí skupinek žádá o nahlášení osobních údajů, a to do 19. 12. na jejich webových stránkách.
 • Ve farní kanceláři nebo přímo na webu si můžete zapisovat intence na další měsíce.
 • V sakristii si můžete vyzvednout stolní kalendáře za snížený příspěvek 50 Kč.
 • neděli adventní bude otevřeno knihkupectví Veni.
 • Začátkem ledna se v naší farnosti po několika letech opět uskuteční Kurzy Alfa. Kurz je primárně určen pro lidi hledající cestu k Bohu. Pozvěte své hledající přátele.