Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 28. 8. do 4. 9. 2022 - 35. týden

NEDĚLE 28. 8. 2022 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Kostel Žehnání dětem do nového školního roku
07:00 Kostel za + rodiče a jejich * a + děti
08:30 Kostel za + Josefa Ingra a * a + rodinu Ingrovu a Mikelovu .
10:00 Kostel za + Jarmilu a Jana Pavelcovy,+ Marii a Leopolda Kočendovy a * rodinu
18:30 Kostel za * a + farníky
PONDĚLÍ 29. 8. 2022 PAMÁTKA UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE
06:30 Kostel za uzdravení Mirky Holíkové s prosbou o přímluvu sv. Antonína
18:30 Kostel za rodiče a přátele komunity Cenacolo, aby svědčili svým životem o poslání komunity zachraňovat závislé děti a mládež
ÚTERÝ 30. 8. 2022 ÚTERÝ 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * a + kněze
STŘEDA 31. 8. 2022 STŘEDA 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * a + rodinu Strakovu
10:00 Kostel pohřeb: Ludmila Němečková (1934)
11:30 Kostel pohřeb: František Rozsypálek (1936)
18:30 Kostel za Matouše Worma a za +++
ČTVRTEK 1. 9. 2022 ČTVRTEK 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * a+ rodinu Strakovu
18:30 Kostel za + P. Jana Jiříčka, bývalého kaplana ve Zlíně, k výročí nedožitých 70 let.
PÁTEK 2. 9. 2022 PÁTEK 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
06:30 Kostel poděkování za dar života Filipa Sedláčka, bratra Jakuba a rodiče, s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
11:00 Kostel pohřeb: Vojtěch Kašpárek (1941)
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za  lektory snoubenců a všechna nově uzavřená manželství
SOBOTA 3. 9. 2022 PAMÁTKA SV. ŘEHOŘE VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za rodinu Jakubíčkovu
18:30 Kostel za + syna Petra, za + manžela Leopolda, + rodiče z obou stran, s prosbou ochranu Panny Marie pro * rodinu
NEDĚLE 4. 9. 2022 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel na poděkování za Boží dobrodiní
08:30 Kostel na poděkování za dar života a křtu dcery Anny Marie s prosbou o Boží pomoc a ochranu do dalších let
10:00 Kostel na poděkování za dar života a křtu vnučky a Boží požehnání pro celou rodinu
11:30 Kostel za * a + farníky
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Jaroslava Gajdůška a * rodinu

OZNAMUJEME:

  • Sbírka na opravy minulou neděli vynesla 60 315,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
  • Na farních webových stránkách je vyvěšen rozvrh hodin náboženství na příští školní rok a také se otevřela možnost přihlašování nových žáků. S těmi, kteří chodili loni počítáme i letos. Pokud vaše děti chodit nebudou, prosíme rodiče, aby je odhlásili P. Kamilovi.
  • Na webu také najdete přihlašování na Katechezi Dobrého Pastýře.
  • Nedělní bohoslužby od září v obvyklém režimu. Od neděle 4. září budou probíhat nedělní bohoslužby opět v obvyklých časech: 7.00, 8.30 (dětská), 10.00, 11.30 a v 18.30 hod.
  • Vyšlo nové číslo Života farností. Vezměte prosím i těm, kdo se do kostela nedostanou.

ZVEME:

  • Společenství Invite (čte se invajt) zve v pondělí 29. srpna v 17 h. na neformální chvály nad městem. Sraz je v 16:45 na zastávce Burešov, poté půjdeme kousek na kopec, kde bude modlitba za město a nadcházející školní rok.
  • V pondělí 29. srpna bude v 17 h. v obřadní síni radnice města Zlína seznámení veřejnosti s celým konceptem studie Revitalizace náměstí Míru a parkoviště pod kostelem, které má být nově náměstím Jana Palacha.