Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 27. 2. do 6. 3. 2022 - 09. týden

NEDĚLE 27. 2. 2022 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + lidi bez domova a mládež ohroženou návykovými látkami
08:30 Kostel za + rodiny Gajdaczkovou a Waszkovou
10:00 Kostel za + Jaroslava Válka, duše v očistci a * rodinu
11:30 Kostel za farníky a dárce na kostel
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za * a + rodinu Němcovu a Kotalovu s prosbou o Boží ochranu a požehnání
PONDĚLÍ 28. 2. 2022 PONDĚLÍ 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za bratra Bohumila
18:30 Kostel za obyvatele města Zlína, při výročí 700 let od první zmínky o městu
ÚTERÝ 1. 3. 2022 ÚTERÝ 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * a + kněze našich farností
STŘEDA 2. 3. 2022 POPELEČNÍ STŘEDA - DEN PŘÍSNÉHO POSTU
06:30 Kostel za dar uzdravení pro paní Sylvu
17:00 Kostel za + rodinu Důbravovou z Březové, při příležitosti výročí nedožitých 100let pí. Anny Důbravové, s prosbou o Boží požehnání pro * rodiny
18:30 Kostel za * a + rodinu Šalenovu
ČTVRTEK 3. 3. 2022 ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
06:30 Kostel za zlepšení zdraví Lenky a Mileny a dar zdraví pro jejich rodiny
18:30 Kostel za * a + členy živého růžence
PÁTEK 4. 3. 2022 PÁTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
06:30 Kostel za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
11:00 Kostel pohřeb: Holubová Zdeňka (1930)
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za dar zdraví a Boží požehnání pro rodiny Kotáskovou, Gajdůškovou a Jordovou
SOBOTA 5. 3. 2022 SOBOTA PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
06:30 Kostel za * a + rodinu Šintálovu, Kolářovu a Šalenovu 
18:30 Kostel za + manžela Vladimíra a + bratra Antonína a * rodinu
NEDĚLE 6. 3. 2022 1. NEDĚLE POSTNÍ
07:00 Kostel za + manžela a syna Jana, dary DS a ochranu PM pro * rodinu Uhlíkovu
08:30 Kostel za + rodiny Wygrysovou a Szyrokou
10:00 Kostel za + maminku a babičku, paní Jarmilu Omelkovou.
11:30 Kostel za * a + členy rodiny Paciorkovy a Vrbíkovy
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci

SVÁTKY V TÝDNU

STŘEDA       Popeleční středa (den přísného postu)

NEDĚLE        1. neděle postní   

 

OZNAMUJEME:

  • Sbírka na opravy vynesla minulou neděli 82 691 Kč. Pán Bůh zaplať. Dnes měla proběhnout sbírka Haléř sv. Petra, přesouvá se však až na následující neděli. Biskupové Čech a Moravy rozhodli, vzhledem k napjaté situaci na Ukrajině, odeslat dnešní sbírku právě na pomoc trpícím válkou.
  • V pondělí si budeme po 700 letech připomínat den první zmínky o našem městě. V 17 hod. se na zámku uskuteční představení zakládací listiny a v 18. 30 budeme slavit mši sv. za město a její obyvatele. Na mši jsou zváni i představitelé města. Přijďte, prosím, ať tuto mimořádnou událost prožijeme společně v co největším počtu. Jde i o naše křesťanské svědectví pro veřejnost, že se cítíme být součástí společnosti a vnímáme za ni odpovědnost.
  • Na popeleční středu bude kromě běžného pořadu bohoslužeb mše sv. i v 17 hod.
  • Během postní doby zveme farníky k modlitbě Křížové cesty. A to: v pátky od 17.45 a v neděle od 16 hod. Zbylý čas věnujeme adoraci, tak jak jsme zvyklí. Oba druhy modliteb budou mít po celou postní dobu kající charakter s prosbou za ukončení války na Ukrajině. Prosím, zapište se na formulář uložený uprostřed kostela. Zváni jsou i biřmovanci, scholy a různé skupiny a společenství.
  • Příští neděli jsme během celého dopoledne zváni na Lidovou snídani před kostelem. Zároveň otevíráme Klub pod kánoí pro vzájemné setkávání. Děkujeme všem, kteří byli ochotni se zapsat ke službě a vyzýváme k zapojení i ostatní.
  • Následující neděli bude dvě dopolední mše sv. v 7 a 10 hod. sloužit novokněz Dominik Kovář a po nich udělovat novokněžské požehnání.
  • Prosme v tyto dny za ukončení válek ve světě, zvláště na Ukrajině. Připojme se k některé ze sbírek. Vzhledem k narůstajícímu počtu prchajících žen a dětí z Ukrajiny bychom rádi shromažďovali kontakty na lidi, kteří jsou ochotni uprchlíky přijmout. Zájemci, zapište se na listinu položenou na stolku uprostřed kostela. Děkujeme.