Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 20. 6. do 27. 6. 2021 - 25. týden

NEDĚLE 20. 6. 2021 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Ordeltovu a Bernatíkovu
08:30 Kostel na úmysl dárce
10:00 Kostel za farníky | přenos do Tv Noe
11:30 Kostel za + Ludmilu Odvárkovou a Josefa Odvárku a za Boží pomoc pro * rodinu Mačkovu a Odvárkovu
15:00 nám. Míru Milované město
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za rodinu Malotovu, syna Tomáše jeho ženu Irenu, vnučky Natálku a Sofii, s prosbou a dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
PONDĚLÍ 21. 6. 2021 PAMÁTKA SV. ALOISE GONZAGY, ŘEHOLNÍKA
06:30 Kostel za * a + rodinu Dalajkovu, Kutrovu a Ordeltovu
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
ÚTERÝ 22. 6. 2021 SV. PAULÍNA NOLÁNSKÉHO, BISKUPA
06:30 Kostel za + rodiče Švidrnochovy, bratra, příbuzné a * rodinu
STŘEDA 23. 6. 2021 STŘEDA 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za Boží požehnání a ochranu pro syna Jana a jeho rodinu
10:00 Kostel pohřeb: Buryánová Františka (1924)
18:30 Kostel za + manžele Olinku a Luboše Kusákovy a jejich rodinu
ČTVRTEK 24. 6. 2021 SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
06:30 Kostel za * a + uživatele charitních služeb Samaritán
18:30 Kostel za + syna Josefa Polaštíka a za * rodinu
19:30 Regina 4YOUNG středoškoláci
PÁTEK 25. 6. 2021 PÁTEK 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + Pavlu a Milana Kalinovi
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Ivana Jirouta a * a + rodinu
SOBOTA 26. 6. 2021 SOBOTA 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za * a + rodinu Sovjákovu z Kudlova
18:30 Kostel za + Irenu Jarošovou a duše v očistci
NEDĚLE 27. 6. 2021 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Šintálovu, Kolářovu a Šalenovu
08:30 Kostel za Anastázii Matůšovou, za Petra Vašulku a * rodinu
10:00 Kostel k pátému výročí úmrtí maminky Blanky Cekotové, za * a + rodinu a za duše v očistci
11:30 Kostel za farníky
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Janu Zapletalovou a * i + rodinu
Hlášení farnosti
20. 6. 2021
12. neděle v mezidobí

SVÁTKY V TÝDNU

 

Pondělí Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka, patrona mládeže

Čtvrtek Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

NEDĚLE 13. neděle v mezidobí

 

OZNAMUJEME

  • Intence na mše svaté na 3. čtvrtletísi můžete zapsat na webu farnosti nebo ve farní kanceláři v úředních hodinách.
  • Otevíráme provoz v Klubu pod kánoí. Zveme vás k přátelskému posezení.
  • Dnes se na náměstí Míru uskuteční již podruhé akce pro rodiny nazvaná Milované město.
  • Všichni jste srdečně zváni na oslavu Svátku otců, která se uskuteční dnes odpoledne od 14.30 hodin na prostranství před kostelem na Jižních svazích.
  • Přihlášky do náboženství pro školní rok 2021/2022

Rodiče budoucích prvňáčků a rodiče dětí, které u nás ve farnosti náboženství ještě nenavštěvovaly prosíme, aby vyplnili přihlášku, která je k dispozici na webu nebo k vyzvednutí v sakristii v kostele nebo na faře.

  • V sakristii si můžete vyzvednout z nové kolekce vína z arcibiskupských sklepů, jako poděkování za vaše příspěvky na opravu varhan.